Chaima Bouzzit is studente Human Resource Management aan de Haagse Hogeschool in Den Haag. Als afstudeerstage gaat zij zich richten op welke wijze de organisatie in een vroeg stadium personeel kan werven alsmede het extern profileren van de organisatie. Zij gaat zich dus voornamelijk bezig houden met de candidate journey en de employer branding binnen Valstar-Simonis. Naast haar onderzoek zal zij ook ondersteuning bieden aan de HR afdeling en onder andere verschillende administratieve taken uitvoeren en adviseren bij het oplossen van problemen.


Douwe Verloop is student werktuigbouwkunde aan de Hanze Hogeschool. Als afstudeeronderzoek analyseert hij wat het werkelijke energiegebruik van de installaties in een gebouw is.


Bram Blokker is een derdejaarsstudent Science, Bunisess and Innovation aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt op welke manier Valstar Simonis de European Energy Directive kan aangrijpen om een succesvolle business van de grond te krijgen waarbij het gebouweigenaren helpt te verduurzamen.


Kyra Koning is studente Sustainable Energy Systems Engineering aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens haar afstudeeropdracht onderzoekt zij hoe smart building technologieën kunnen bijdragen aan een gezonder binnenklimaat en energiebesparing om zo gebouwen beter voor mens en milieu te maken.


Floris Hooftman is student Technische bedrijfskunde aan de Hogeschool van Utrecht. Hij zal onderzoeken wat de leveranciers van Valstar Simonis te bieden hebben op het gebied van producten in de Circulaire economie.


David Schnorhk is vierdejaarsstudent werktuigbouwkunde aan de Haagse Hogeschool. Als afstudeeronderzoek gaat hij de waterstoftechnologie, specifieker de opslag van waterstof in de gebouwde omgeving verder onderzoeken.


Alejandro Contreras Aguirre is student ICT-Beheerder niveau 4 op de Techniek College Rotterdam.