Vlag

Onze organisatie

Wij zetten onze kennis maximaal in voor een gezonde en houdbare wereld

Onze aarde behouden, dat is waar we het voor doen. Niet voor niets luidt onze missie dat we onze kennis maximaal inzetten voor een gezonde en houdbare wereld. Daarom werken we bij Valstar Simonis, met zo’n 70 collega’s, aan comfortabele, flexibele gebouwen die onze leefomgeving niet belasten. Of die daar zelfs positief aan bijdragen. Slim ontworpen gebouwinstallaties helpen daarbij. Een gebouw waarin je met plezier verblijft, behoudt immers zijn waarde. Comfort draagt bij aan de gezondheid en productiviteit van mensen. En als een gebouw eenvoudig kan worden aangepast aan veranderende functies, dan wordt het duurzaam en circulair.

70

Professionals

1000

Jaar gezamenlijke ervaring

100+

Projecten waar wij trots op zijn

CIRCULARITEIT

Naast duurzaamheid zijn wij als initiator van de TVVL Expertgroep Circulaire Installaties al jaren actief om ook het thema circulariteit binnen onze branche hoger op de agenda te krijgen. Circulariteit draait om het behoud van waarde van gebruikte producten en materialen en daarmee het uitbannen van de winning van nieuwe grondstoffen. 

We zien de vraag steeds vaker terugkomen en moedigen het thema aan bij onze opdrachtgevers. Want circulair ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden is helaas nog niet vanzelfsprekend. Door de gehele bouwketen heen is het van essentieel belang aanpassingen te maken in onze manier van ontwerpen en dat vraagt ook om andere manieren van samenwerken. Wij denken graag mee over het gebruik van grondstoffen en het hergebruik van bouwmaterialen.  Dit is een van de bijdragen die we leveren aan de ambitieuze, duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

MVO en Corporate Responsibility

Het streven naar een optimale balans tussen de belangen van People, Planet en Profit doen we niet alleen voor onze omgeving maar ook voor onszelf. Ook als organisatie zijn we continu bezig onze milieubelasting te verlagen door bijvoorbeeld een betere afvalscheiding en minder papiergebruik. Maar ook door het thuiswerken te faciliteren en daarmee onnodige autokilometers te voorkomen. Deze inspanningen komen voort uit ons milieumanagementsysteem dat conform ISO 14001 is ingericht. Daarnaast beschikken we ook over een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem.

Oog voor onze omgeving en samenleving komen ook naar voren in de projecten die we maatschappelijk ondersteunen, zoals vrienden van Museon, studievereniging Mollier van de TU Eindhoven en diverse verenigingen en stichtingen.

Tot slot zijn we betrokken bij een aantal samenwerkingsverbanden en (sector) organisaties. Voorbeelden daarvan zijn Dutch Green Building Council (DGBC), Stichting Kiemt in Oost-Nederland (kennis en innovatie in energie- en milieutechnologie), de Bouwcampus in Delft en NL ingenieurs. Maar wij zijn ook actief binnen de TVVL en de NVTG.