Foto Smart Building Flow 20042020 Full

Smart building

Het kan slimmer in een Smart Building

Een smart building is een gebouw dat gebruik maakt van slimme, geïntegreerde technieken die erop gericht zijn de werk- en leefomgeving – het welzijn en de gezondheid – van de gebruiker te verbeteren. Het is als het ware een stuk gereedschap voor beter gebouwbeheer en gaat daarmee verder dan het al bekende GebouwBeheerSysteem.
70
Professionals
1000
Jaar gezamenlijke ervaring
100+
Projecten waar wij trots op zijn

Smart building

Een smart building integreert nieuwe technieken op het gebied van data en connectiviteit, zoals augmented reality, robotica en Internet of Things-sensoren. Zo hebben onze adviseurs voor één van onze projecten, The Flow in Amsterdam, een smartbuildingsysteem ontworpen dat op basis van allerlei data, van bijvoorbeeld energieverbruik en luchtkwaliteit, de installaties optimaliseert en zo voor de gebruikers een gezonder en frisser binnenklimaat realiseert.

Het is van belang dat alle partijen die een smart building realiseren, samenwerken en dezelfde visie delen. Dit geldt voor de adviseur, installateur, leveranciers en aanbieders van systemen maar ook voor de IT- en facility-afdelingen van de opdrachtgever. Vanaf de start van het ontwerpproces tot de oplevering en ingebruikname van het gebouw is deze samenwerking onontbeerlijk. Dit maakt het realiseren van een smart building tot een complex maar ook mooi en uitdagend proces, waar onze experts graag mee aan de slag gaan.

Foto Blok Circulariteit Pdr Hogeschool Rotterdam Cafe

 

Belang van Smart building

  • Welzijn
  • Gezondheid
  • Samenwerking

WAT WIJ NOG MEER DOEN

Een gezonde en houdbare wereld is geen vanzelfsprekendheid en de uitdagingen zijn groot. Binnen alle aspecten van installatieadvies proberen we hier ons steentje aan bij te dragen. De energietransitie speelt hierbij een belangrijke rol maar ook het hergebruik van materialen, een gezond binnenklimaat en een goed functionerend gebouw.