Algemeen

Sancta Maria is een eigentijdse school met aandacht voor stijl en traditie. Inmiddels uitgegroeid tot een school voor Havo, Antheneum en Gymnasium. Samen met architect, leerlingen en docenten zijn de verbouw- en uitbreidingplannen voor het Sancta Maria Lyceum opgesteld. Het plan is uitgemond in een licht, veilig en overzichtelijk gebouw. Gekozen is om de leerlingen van het eerste en tweede jaar een “eigen” vleugel te geven om rustig aan het nieuwe schoolleven te wennen. Verder zijn er drie nieuwe gymzalen, een muzieklokaal, computerlokalen, geavanceerde Bètalokalen, mediatheek en twee leerlingenkantines in het geupgrade gebouw gesitueerd.

Sancta-maria-low

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

De technische installaties zijn voor een groot deel gehandhaafd. Echter bij de doorbraak van de nieuwbouw bij de bestaande bouw bleken een aantal complexiteiten te bestaan. De bestaande trafo heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe trafo, waarbij de hoofdverdeelkast vervangen werd en er een nieuwe hoofdverdeelkast voor de nieuwbouw werd aangesloten.
De Data-installatie in de bestaande bouw werd vervangen en aangesloten op de nieuwe MER (Main Equipment Room) ruimte. De bestaande CV ketels zijn vervangen en naar het dak verplaatst omdat de locatie ervan in het nieuwe plan niet meer aan de NEN-norm voldeed. De brandmeldinstallatie en ontruiming bestaand en nieuw zijn gecombineerd en werden tevens gebruikt als lestijdensignalering.

Ter bevordering van de duurzaamheid hebben wij gebruik gemaakt van Lage temperatuur vloerverwarming in de nieuwbouw, CO2 regeling voor de luchttoevoer, toerengeregelde ventilatoren, warmteterugwinning in de luchtbehandeling, zonnepanelen, aanwezigheidsdetectie en waterbesparend sanitair.