882 Kröller Müller Museum Cam06 (002)

(in ontwerp) Kröller-Müller Museum

DOELSTELLING VAN DIT PROJECT

Het Kröller-Müller Museum heeft ambitieuze uitbreidingsplannen. Uitbreiding van het gebouw is nodig om meer ruimte te scheppen voor de collectie, die van wereldniveau is en waarvan nu noodgedwongen grote delen in depot blijven. Ook is de uitbreiding een voorwaarde om de kwaliteit van de publieksbeleving in de toekomst te waarborgen en alle museale voorzieningen op het gewenste hedendaagse niveau te brengen. Tegelijkertijd bieden de plannen het museum een uitgelezen mogelijkheid om te verduurzamen.

Otterloo
Stichting Kröller-Müller Museum
Tadao Ando Architect & Associates / MVSA
12.000 m2

Transparant, licht en met respect voor de natuur 

Om de uitbreiding te realiseren heeft de Japanse architect Tadao Ando in 2020 een ontwerp geleverd, met respect voor de natuurlijke omgeving en de bestaande gebouwen. In juni 2023 zijn de Europese aanbestedingsprocedures voor het ontwerpteam afgerond. Architectenbureau MVSA zal het ontwerp verder uitwerken, in nauwe samenwerking met Tadao Ando Architect & Associates. Van Rossum Raadgevende Ingenieurs is gekozen als de constructeur, Valstar Simonis maakt het installatieontwerp en DGMR adviseert op het gebied van bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek en duurzaamheid. ToornendPartners verzorgt samen met het museum het projectmanagement.

Op dit moment bevindt het project zich in de ontwerpfase. De bouw start naar verwachting eind 2025, begin 2026. De collectie van het museum en de beeldentuin blijven toegankelijk tijdens de bouwperiode.

Onze opdracht

Uitbreiding van het gebouw is nodig om meer ruimte te scheppen voor de collectie, die van wereldniveau is en waarvan nu noodgedwongen grote delen in depot blijven. Ook is de uitbreiding een voorwaarde om de kwaliteit van de publieksbeleving in de toekomst te waarborgen en alle museale voorzieningen op het gewenste hedendaagse niveau te brengen. Tegelijkertijd bieden de plannen het museum een uitgelezen mogelijkheid om te verduurzamen.

Meest in het oog springende onderdeel van het ontwerp is een nieuw entreepaviljoen, met de voorzieningen en de allure die bij een internationaal vermaard kunstmuseum passen. Door de transparantie van het paviljoen blijft het zicht op de bestaande gebouwen van Henry van de Velde en Wim Quist volledig intact. De overige bouwdelen worden grotendeels ondergronds gerealiseerd, met de voor de architectuur van Ando kenmerkende, geraffineerde lichttoetreding.

Binnen het ontwerpteam zijn we verantwoordelijk voor het ontwerpen van alle technische installaties. Dit houdt in, het ontwerpen en uitwerken van de werktuigbouwkundige, elektrotechnische en transportinstallaties voor de uitbreiding, de herbestemming en de tijdelijke situatie inclusief de installatietechnische aansluiting op het bestaand gebouw. Alles in samenwerking met de andere leden van het ontwerpteam en onder coördinatie van de uitwerkend architect.

 

Uitbreiding van het gebouw is nodig om meer ruimte te scheppen voor de collectie, die van wereldniveau is en waarvan nu noodgedwongen grote delen in depot blijven. Ook is de uitbreiding een voorwaarde om de kwaliteit van de publieksbeleving in de toekomst te waarborgen en alle museale voorzieningen op het gewenste hedendaagse niveau te brengen. Tegelijkertijd bieden de plannen het museum een uitgelezen mogelijkheid om te verduurzamen.

Meest in het oog springende onderdeel van het ontwerp is een nieuw entreepaviljoen, met de voorzieningen en de allure die bij een internationaal vermaard kunstmuseum passen. Door de transparantie van het paviljoen blijft het zicht op de bestaande gebouwen van Henry van de Velde en Wim Quist volledig intact. De overige bouwdelen worden grotendeels ondergronds gerealiseerd, met de voor de architectuur van Ando kenmerkende, geraffineerde lichttoetreding.

Binnen het ontwerpteam zijn we verantwoordelijk voor het ontwerpen van alle technische installaties. Dit houdt in, het ontwerpen en uitwerken van de werktuigbouwkundige, elektrotechnische en transportinstallaties voor de uitbreiding, de herbestemming en de tijdelijke situatie inclusief de installatietechnische aansluiting op het bestaand gebouw. Alles in samenwerking met de andere leden van het ontwerpteam en onder coördinatie van de uitwerkend architect.

 

HET PROJECT IN BEELD