Algemeen

Curaçao Medical Center is het nieuwe ziekenhuis op Curaçao geworden. Via een openbare aanbesteding is dit project als DBM-contract (Design, Build and Maintain) verworven door een consortium onder leiding van Ballast Nedam. In een concurrentie gerichte dialoog is het plan tot op Voorontverp niveau uitgewerkt. Op basis daarvan is het consortium de opdracht gegund. Vervolgens is het Definitief Ontwerp geheel in BIM Revit uitgewerkt.

Curaçao Medical Center is een volledig geoutilleerd ziekenhuis van ca. 40.000 m2 bvo. Kenmerkend voor het ontwerp is de splitsing in een gebouw ten behoeve van de hot-floor (poliklinieken, radiotherapie, OK’s, etc.) en een viertal vleugels waarin onder meer de verpleegafdelingen, haemodialyse, keukenrestaurant en dergelijke zijn ondergebracht. De grote centrale hal is het verbindende element. Dit wordt niet geklimatiseerd. De hal is open en oost-west georiënteerd: ontwerpen met de wind in de traditie van Curaçao.

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

De gebouwen zijn geklimatiseerd, waarbij veel aandacht aan het gevelontwerp is besteed om de zoninstraling te minimaliseren. De luchtbehandelingssituatie is zodanig opgezet dat het koelvermogen beperkt blijft, ondanks de strenge binnenklimaateis van maximaal 23 graden en 60% relatieve vochtigheid. Hierbij speelt ook de luchtdichtheid van de gevel een belangrijke rol. Dit integrale ontwerp is zodanig tot stand gebracht dat het ook aan de duurzaamheidsambities voldoet: tenminste LEED Gold.

 

Curaçao Medical Center from Valstar Simonis on Vimeo.

De installaties zijn ontworpen vanuit de volgende doelstellingen; het verzorgen van een aangename verblijfsomgeving voor patiënten en medewerkers, het garanderen van de veiligheid, het bevorderen van een efficiënte, kosteneffectieve en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

Foto's: Roos aldershoff