Algemeen

Voor de gebruikers, stichting Gemiva en Stichting Philadelpia, hebben wij een zorggebouw geadviseerd. Het gebouw biedt op de begane grond ruimte voor Stichting Gemiva (dagopvang voor mensen met een beperking) en op de verdiepingen aan Philadelpia (3 woongroepen van 8 personen en 6 individuele woningen).

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

De woningen en de groepsruimten zijn voorzien van vloerverwarming (met individuele regeling per verblijfsruimte) en gebalanceerde ventilatie (natuurlijke toevoer en mechanische afzuiging). De benodigde warmte en koude wordt zelf centraal geproduceerd door middel van in cascade opstelde gasgestookte wandketels in hoog rendement uitvoering (HR-107). Voor de ventilatie van de verblijfsruimten op de begane grond wordt per ruimte één luchtbehandelingskast met hoog rendement (85%) warmteterugwinning en een VRF-systeem gemonteerd boven het verlaagd plafond.
In de woningen is voorzien in zelfregelende ventilatieroosters in de buitengevel voor de luchttoevoer en afzuigventilator in de meterkast annex technische ruimte. De afzuigventilator is voorbereid voor een regeling op basis van een vochtsensor in de badkamer en/of een CO2-sensor in de woon en/of slaapkamer. Qua sanitaire en elektrotechnische installaties wordt voorzien in traditionele installaties.

Bouw Informatie Model (BIM) 
Bij dit project en andere projecten hebben wij ervaring opgedaan met 3D modelleren in Revit Structure. Bij dergelijke projecten werken de architect, installatieadviseur en constructeur in één model. Het grote voordeel van deze werkmethode is dat er in een vroeg stadium ontwerpproblemen opgelost kunnen worden. Door middel van een ‘clashcontrol’ wordt de foutkans aanzienlijk gereduceerd. Het bijkomend voordeel is dat het technische 3D-model gepresenteerd kan worden en als hulpmiddel dan dienen tijdens (ontwerp) besprekingen. Middels een webgebaseerde viewer kunnen alle projectpartners het model op elk moment, thuis of op kantoor bekijken.

Grote-Vaart-BIM-low

Het BIM model is echter meer dan een 3D-model. In dit model kan alle informatie van de onderdelen in een database worden opgenomen. Op dit moment zijn wij in staat het BIM model aan de onderdelen, hoeveelheden en andere eigenschappen toe te kennen. Hierdoor kan vanuit dit 3D-model een koppeling gemaakt worden naar 3D-rekenprogrammatuur en calculatiesoftware.
Groot voordeel van het toepassen van BIM is dat in de ontwerpfase alle knelpunten gesignaleerd worden. Hiermee worden de risico’s in de uitvoeringsfase aanzienlijk beperkt (minder meerwerk) en kunnen de uitvoerende partijen snel en zelfstandig aan het werk.