TU Eindhoven onderwijsgebouw Atlas header

WIM WALRAVEN

“Daar waar mensen en techniek samenkomen: daar gebeurt het!”

Alweer ruim 25 jaar werkzaam in de advisering van technische installaties in gebouwen, waarvan 15 jaar bij Valstar Simonis. Daarvoor werkzaam geweest bij een installateur: nog steeds vind ik het mooi dat de monteurs van een  bundel buisleidingen een CV-of een koelinstallatie weten te maken.

Door een brede interesse voor proces, organisatie en techniek, in combinatie met de opgedane ervaringen, zet ik mijzelf graag in daar waar mens en techniek samenkomen.

Binnen de utiliteitsbouw, maar vooral binnen de gezondheidszorg. De mens heeft voor zijn welbehagen, maar ook om zijn functie te kunnen uitoefenen, techniek nodig. Techniek op vele vlakken als verlichting, ventilatie en temperatuur. Maar ook voorzieningen als aansluitpunten voor data, medische gassen, intercom, zorgcommunicatie, elektrische voedingen voor apparatuur welke nodig zijn om van een ruimte een kantoor of een behandelkamer te maken.

Samen met de opdrachtgever en/of gebruiker mee (mogen) denken over werkprocessen en logistieke processen, maakt het geheel een leerzaam en boeiend proces. Een proces waarbij buiten bestaande kaders gedacht mag en moet worden. En waarbij grote betrokkenheid bij het project voor mij vanzelfsprekend is.