Het gerenoveerde hoofdgebouw van de TU Eindhoven, Atlas, is op 21 maart officieel geopend. Het geïntegreerde, multidisciplinaire ontwerpteam Team RSVP (Team V Architectuur, Van Rossum, Valstar Simonis en Peutz) heeft het robuuste TU/e hoofdgebouw getransformeerd naar een van ’s werelds duurzaamste onderwijs-gebouwen.

Vliesgevel met hi-tech coating

Het Atlas-gebouw is in de periode 1959 – 1963 gerealiseerd naar het ontwerp van architect S.J. van Embden. Inmiddels voldeed dit architectonische ontwerp niet meer aan de hedendaagse eisen voor wat betreft functionaliteit en installatietechniek.  Vanwege de cultuurhistorische waarde besloot de TU/e het gebouw te renoveren. Nu zijn in het gebouw (met een vloeroppervlakte van 41.500 m2), collegezalen, studieplekken voor twee faculteiten, tentoonstellingsruimte, een restaurant, diverse ondersteunende diensten en het College van Bestuur ondergebracht.

Atlas heeft tevens een primeur want het is het eerste gerenoveerde onderwijs-gebouw in Nederland dat de hoogste BREEAM ‘Outstanding’ duurzaamheidsscore heeft behaald. Mede hierdoor won het in 2017 een International BREEAM Award

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid
Naast dat het gebouw een aantal eye catchers heeft (o.a. de centrale rode trap die door de betonnen constructie zigzagt en de nieuwe vliesgevel met hi-techcoating) zijn aan de binnenkant veel state-of-the-art installatietechnieken toegepast.

Het gebouw, dat integraal is ontworpen in een BIM-model, wordt gekenmerkt door een grote indelingsflexibiliteit omdat de leeromgeving met een frequentie van vier jaar wijzigt. Gekozen is voor een indelingsonafhankelijke infrastructuur waarop de ruimten kunnen worden aangesloten. Qua naregelbaarheid is een optimale indelingsbehoefte gemaakt waar de installaties in de ruimten op worden aangesloten. Wat betreft capaciteiten zijn de installaties uitgelegd op een maximale personen aanwezigheid qua ventilatie en data/wcd’s. Ook het nu en later integreren van laboratoria/onderzoeksruimten is voorbereid in de infrastructuur. De ventilatie wordt geregeld op basis van aanwezigheid door middel van regeling op CO2 waardoor het inregelen van de ventilatie-installaties niet meer noodzakelijk is (zelfregelend).

Slimme verlichting
De verlichting wordt uitgevoerd als Smart Energysaving Lighting (SEL). Dit betekent dat alle armaturen in LED worden uitgevoerd en worden gevoed vanuit de ICT (Power over Ethernet). Elk armatuur heeft zijn eigen IP-adres en kan softwarematig worden gekoppeld aan een ruimte. Door een doordachte indeling van de verlichting kan bij wijzigingen in de ruimten worden volstaan met een softwarematige ingreep. Schakeling gebeurt op basis van aanwezigheid en individuele instelling via een app.

Op deze wijze kan willekeurig in het gebouw worden gekozen of er onderwijsruimten, vergaderruimten, kantoren etc. worden gerealiseerd met een minimale ingreep in de installatie-opzet. Door slim te ontwerpen draagt de gekozen ontwerpfilosofie ook bij aan de duurzaamheidsambitie van de TUe.

Voor meer informatie lees ook: https://www.bouwwereld.nl/transformatie/duurzaam-onderwijsgebouw-tu-e-met-hi-tech-gevel/