De TVVL Community Circulaire Installaties gaat in drie ontwikkelsessies een strategie ontwikkelen waarmee circulaire gebouwinstallaties ontworpen kunnen worden. De eerste ontwikkelsessie vond 2 juli jl. plaats bij TVVL in Woerden. Het uiteindelijke doel is een praktisch inzetbare tool te ontwikkelen om gebouwinstallaties zo circulair mogelijk te ontwerpen. Naast Valstar Simonis maken Carrier, Priva, Systemair, Thermaflex, TPA en Van Dorp Installaties, met TVVL als kennisplatform, zich gezamenlijk sterk om een circulaire installatie te realiseren.

Tijdens de eerste ontwikkelsessie is vooral de ontwerpstrategie getoetst op strategisch niveau in diverse workshops. Hierbij kwam de structuur van de ontwerpstrategiën op basis van de 3R-en (Rethink, Reuse en Recycle) aan bod. Vervolgens werd gekeken naar de invloed van bepalende parameters, zoals herindeelbaarheid, aanpasbaarheid, losmaakbaarheid, herkomst of levensduur op dit proces. In de laatste workshopronde werden de uitkomsten samengevoegd en werden de belangrijkste terugkoppelingen opgesteld.

De eerstvolgende ontwikkelsessie (op 17 september a.s.) bestaat uit een toelichting van de concept ontwerpstrategie en het uitwerken van een casus van een specifiek installatieconcept in kleinere werkgroepen.

De laatste ontwikkelsessie (in oktober van dit jaar) zal een informatief karakter hebben waarbij de definitieve ontwerpstrategie wordt toegelicht en zullen kansen voor een verdere toepassing worden belicht. Ook wordt ingegaan op belemmeringen, hoe deze weg te nemen om gebouwinstallaties zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen.

Valstar Simonis onderschrijft de noodzaak om onze samenleving duurzamer te maken. Wij vinden het belangrijk te werken aan comfortabele, flexibele gebouwen die onze leefomgeving niet belasten. Valstar Simonis ziet in TVVL een belangrijke kennispartner in de technologiesector en wij denken gezamenlijk na over oplossingen voor de technische uitdagingen van de toekomst.