Vrijdag 9 februari a.s. geven Theo de Boer (directeur/partner) en Gino Lambert (adviseur duurzaamheid) een lezing over circulaire gebouwinstallaties.

Circulaire gebouwinstallaties: comfort als een service
Energie is over enkele decennia geen probleem meer. De uitputting van grondstoffen wel. We moeten af van de lineaire economie. Hoe kunnen we daar op het gebied van gebouwinstallaties aan bijdragen?

Installatieontwerpen zullen zodanig moeten worden opgezet dat een gebouw eenvoudig aanpasbaar is en waarbij de installatie(delen) na einde levensduur (of indien betere alternatieven voorhanden zijn eerder) simpel vervangen kunnen worden. Maar wat gebeurt er dan met deze installaties?

Vanuit de circulaire gedachtegang zouden de installaties in eigendom kunnen blijven van de leverancier/fabrikant, waarbij deze zorgdraagt voor vervanging en juiste verwerking van het afgedankte product. Dit vraagt om een ander verdienmodel waarbij niet de installatie maar het geleverde product (comfort) wordt gekocht.

Bent u geïnteresseerd in circulariteit dan mag u deze lezing zeker niet missen. Graag zien wij u vrijdag op de VSK 2018!