Met een aantal vooruitstrevende partijen, Carrier, Priva, Thermaflex, Van Dorp Installaties en Valstar Simonis als initiator, is er vanuit het TVVL netwerk een project tot stand gekomen met als doelstelling het ontwikkelen en realiseren van een circulaire gebouwinstallatie. Na een aantal brainstormsessies met alle betrokken partijen is eind mei een oproep geplaatst voor het aanmelden van een geschikt pilotproject.

Het aantal reacties overtrof onze verwachtingen. Binnen een week waren er tien concrete aanmeldingen. Daarnaast bleken er veel geïnteresseerden in de werkwijze en melden partijen zich aan voor participatie in de werkgroep.

De aanmeldingen zijn beoordeeld op basis van de kenmerken zoals deze in de oproep waren genoemd. Daarnaast wogen ambitie en mate van concreetheid en planbaarheid de slagingskans van het project te borgen zwaar mee. Fantastische projecten hebben we mogen beoordelen, zowel nieuwbouw als renovatie. Projecten met een torenhoge ambitie, maar zonder concrete ideeën over circulariteit. Maar ook projecten waarbij alles reeds is uitgedacht, behalve de installaties. De eerste beoordeling werd gedaan aan de hand van voorgenomen planning, concreetheid op het gebied van financiering of looptijd.

Een tweede beoordeling vond plaats aan de hand van inhoudelijke aspecten. Het bekende model van de Ellen MacArthur Foundation werd gekoppeld aan de criteria die Cradle 2 Cradle stelt ten behoeve van haar certificering. Aan de hand daarvan hebben wij een scan uitgevoerd van de potentie van de projecten. Tot slot, we zijn niet over een nacht ijs gegaan, hebben we de initiatiefnemers van twee projecten uitgenodigd voor een presentatie en kennismaking met het team. Deze twee initiatieven betroffen een nieuwbouw- en een renovatieproject.

Na lang wikken en wegen is er voor gekozen om samen met enthousiaste eigenaren en huurders te streven naar de eerste circulaire klimaatinstallaties in een rijksmonument. Dit project biedt ons als collectief een fantastische uitdaging, waarbij het uitgangspunt is de bestaande materialen zoveel mogelijk her te gebruiken. Alle betrokken partijen kunnen in dit project hun creativiteit en ideeën kwijt. De ambities zijn dan ook eindeloos.

Meer details maken we in september bekend, wanneer de afspraken en uitgangspunten daadwerkelijk vastliggen. De berichtgeving rondom dit project wordt dan ook zeker vervolgd!

Wilt u meer weten over het initiatief of heeft u aanvullingen, neem dan contact op met Theo de Boer van Valstar-Simonis, via tab@valstar-simonis.nl of 06-18960706.