Afgelopen week was Theo de Boer een van de tafelvoorzitters bij het “Bouwcampus Idee Diner”. Een inspirerende bijeenkomst, waar veel nieuwe ideeën en inzichten zijn gedeeld. Een kleine greep uit de quotes die tijdens de gesprekken zijn opgehaald.

  • ‘Wat wel verandert, is dat de bouw meer naar de klanten luistert.’ - Age Vermeer (Dura Vermeer)
  • ‘Er moeten ook bedrijven uitgenodigd worden op De Bouwcampus die niet het stempel van de bouwsector hebben. Zij kunnen onverwachte dingen bedenken.’ - Hans Wamelink (TU Delft, faculteit Bouwkunde)
  • ‘Je moet het lef hebben om het vraagstuk centraal te stellen, vervolgens stevig staan bij onrust die ontstaat, omdat het niet past in regelgeving of bestaande rollen. Kom met een ander verhaal.’ - Pallas Agterberg (Alliander)
  • ‘Hoe krijg je de leidende principes geadopteerd door de regionale opdrachtgevers? Door de goede voorbeelden in het zonnetje te zetten.’ - Rolf Koops (Economic Board Groningen)
  • ‘Project DOEN is een mooi leervoorbeeld. Belangrijk leerpunt is de innovatie aan de softe kant: hoe werk je samen? Welke karakters werken het beste samen? Hiervoor is selectie op competenties nodig, in plaats van selectie op geld of oplossing.’ - Jos van Weert (Besix)
  • ‘Waterschappen willen op De Bouwcampus in gesprek met marktpartijen, zonder verplichtingen. Samen sparren en kijken hoe duurzaamheid ingevuld kan worden.’ - Jelle Visser (Hoogheemraadschap Delfland)

Natuurlijk was de tijd te kort om de grote maatschappelijke vraagstukken met elkaar te behandelen. Op de website van De Bouwcampus staat een sfeerimpressie van de avond, inclusief foto’s. Lijkt het je leuk om zelf een vraagstuk in te brengen, neem dan contact op met de Bouwcampus via info@debouwcampus.nl.