Duurzaamheid: wij brengen het in praktijk door te ontwerpen vanuit een duurzame grondhouding en duurzame technologie toe te passen in onze ontwerpen. En door helder te communiceren over kosten en haalbaarheid. Wat houdt die duurzame grondhouding dan in? Voor ons is dat het besef dat een toekomst zonder duurzaamheid geen toekomst is. Comfortabele, gezonde en flexibele gebouwen en installaties zijn nodig om de toekomst duurzaam in te vullen. Hierbij kijken we niet alleen op gebouwniveau, ook de directe omgeving wordt hierin meegenomen.

Samenwerking

Daarvoor werken wij veelal in projecten maar ook daarbuiten (bijvoorbeeld in de Dutch Green Building Council) samen om met alle stakeholders duurzaamheid in de gebouwde omgeving verder te ontwikkelen. Maar ook nieuwe samenwerkingsvormen en vernieuwing in contract- en projectvormen helpen mee om echt te vernieuwen en te verduurzamen.

BREEAM

Onze mensen zijn bekend met de meest up-to-date technologieën, zoals de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidslabels en -certificering (o.a. BREEAM). En wij helpen graag met een korte ‘Quick Scan’ of een verplichte Energie-audit om gebouwen, installaties en werkwijze te verduurzamen.