Gemeente Amersfoort heeft het Total Engineering Team geselecteerd voor het ontwerp van het nieuwe stadhuis van Amersfoort. Dit ontwerpteam, onder aanvoering van Kraaijvanger Architects, bestaat uit Aronsohn, Cauberg Huygen, Lodewijk Baljon, abc nova en Valstar Simonis.

Het totaalontwerp van het te bouwen Huis voor de Stad - van interieur tot exterieur, van constructie tot technische installaties – is in handen van dit Total Engineering Team. Het nieuwe gebouw verrijst op de zogeheten Trapeziumlocatie, een terrein tussen het spoor, het Eemplein en de rotonde Nieuwe Poort. Eind 2021 is naar verwachting het schetsontwerp van het Huis voor de Stad klaar, waarvan de bouw in 2023 moet starten.

Duurzaam, gezond en aanpasbaar
In de toekomst wil Amersfoort een energieneutrale en klimaatbestendige stad zijn met voldoende woningen, waar in 2040 zo’n 180.000 inwoners zich thuis voelen. Een Huis voor de Stad moet hierbij passen en geschikt zijn voor de toekomst. Daarom ontwikkelt de gemeente samen met de stad een nieuw te bouwen stadhuis, dat duurzaam, gezond, makkelijk aanpasbaar en budgetneutraal is. Een toegankelijk gebouw met een Amersfoortse uitstraling waar ambtenaren werken en waar alle inwoners (graag) komen voor gemeentelijke dienstverlening, ontmoetingen en samenwerken.

Selectieprocedure
Het Total Engineering Team is geselecteerd via een Europese aanbesteding. De gemeente wilde met deze procedure het beste ontwerpteam vinden voor het Huis voor de Stad. Zestien gerenommeerde partijen schreven zich in voor de aanbesteding. Vijf van hen voldeden het meest aan de gestelde eisen en kwamen door de voorselectie. Van deze groep kwam het Total Engineering Team als beste uit de bus.

Visie op duurzaamheid
Bij de selectie is onder andere gekeken naar de visie van het ontwerpteam op duurzaamheid en stedenbouw. Ook woog mee hoe het team de gebruikers van het gebouw betrekt bij het ontwerp, zoals medewerkers, inwoners en andere gebruikers van het pand. Valstar Simonis en Kraaijvanger Architects werkten al eerder succesvol samen aan onder andere de renovatie van provinciehuis Zuid-Holland en het nieuwe stadhuis van Helmond.

Startschot en vervolg
Op woensdag 12 mei ondertekenden de Gemeente Amersfoort en Kraaijvanger de overeenkomst. Hierna zal de architect starten met het schetsontwerp en het programma van eisen. Het ambitiedocument “Een huis voor de stad Amersfoort”, waarin de ideeën en wensen van inwoners, stad en gemeenteraad staan, is hierbij het vertrekpunt. Naar verwachting wordt voor de zomer het eerste schetsontwerp gedeeld met de stad, gemeenteraad en medewerkers van de gemeente. Eind 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over het schetsontwerp en het programma van eisen. In 2022 moet het definitieve ontwerp klaar zijn, zodat de bouw begin 2023 kan starten. Als alles volgens planning verloopt, is het nieuwe stadhuis op het Trapeziumterrein eind 2025 klaar voor gebruik.

Voor meer informatie over het nieuwe Huis voor de Stad Amersfoort; lees hier het volledige persbericht van de gemeente Amersfoort.