1605 Merwede 20200108 Mb Okra Merwedekanaal Scaled

Nieuwe Utrechtse stadswijk Merwede

Valstar Simonis en DGMR zijn samen verantwoordelijk voor installatietechnische en duurzaamheidsadviezen voor dit woonprogramma van meer dan 1100 woningen.

Tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk in Utrecht wordt een nieuwe stadswijk ontwikkeld met de naam ‘Merwede’. Vastgoedontwikkelaars Boelens de Gruyter en G&S Vastgoed gaan voor belegger Round Hill Capital een groot deel van deze nieuwe stadswijk ontwikkelen. Op dit moment is het gebied (beter bekend als ‘Smart Business Park’) nog in gebruik als kantorengebied. Het gebied Merwede Kanaalzone is een gebied met enorm veel potentie, de ambitie is er om de nieuwe wijk uiteindelijk te laten groeien naar 10.000 woningen. Het wordt een zeer aantrekkelijk, duurzaam en groen gebied met focus op wonen, werken, cultuur en recreëren.

De plannen van dit nieuw te ontwikkelen gebied zijn zowel ambitieus als innovatief. Merwede wordt straks een voorbeeld van een stadswijk waar mensen gelukkig én gezond stedelijk met elkaar kunnen samenleven. Zo kan men straks dicht bij het centrum wonen, maar wel met veel groen in de openbare ruimte, binnenterreinen en op de daken. Het nieuwe Merwedepark verbindt straks alle delen van de nieuwe- met bestaande wijken. Het wordt een volwaardige stadswijk inclusief voorzieningen als winkels, bedrijven, plekken om te sporten en ook een stadsplein met terrassen.

1605 Merwede 20200108 Mb Okra Merwedekanaal Scaled
Duurzaam en gezond
Met onder andere een grote ondergrondse warmte-koudeopslag en zonnepanelen op de daken, zal Merwede voor 75% energieneutraal worden. Naast zonnepanelen worden de daken maximaal benut voor groen en draagt dit bij aan een gezonde stad. ‘Geen dak onbenut, dat is het idee’, stelt de gemeente. In het ‘Merwede Lab’ onderzoeken specialisten tijdens de gebiedsontwikkeling hoe de wijk zo duurzaam en circulair mogelijk kan worden, met gebruikmaking van de nieuwste technieken. Ook betrekt het Merwede Lab bewoners bij het ontwerp van de openbare ruimten.

Valstar Simonis (adviseur technische installaties en duurzaamheid) en DGMR (bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid) hebben gezamenlijk voor deze opdracht getekend. In de eerste Schets Ontwerp fase is een ambitieus concept neergelegd om de stadswijk Merwede zo duurzaam en gezond mogelijk te maken. Met name de impact van de BENG-regelgeving is al in detail verwerkt in de schetsontwerpen.

Voor de laatste informatie over dit project kunt u meer lezen op www.merwede.nl/.

Valstar Simonis & DGMR bezitten enorm veel kennis, expertise en ervaring om op een vooruitstrevende manier tot de optimale planontwikkeling te komen. Deze combinatie heeft al veel grootschalige woningbouwontwikkelingen geadviseerd en ontworpen. Voorbeelden hiervan zijn SPOT in Amsterdam ZO (circa 1.000 woningen), De Tuinen van Laak (voorheen Verheeskade) in Den Haag (circa 1.200 woningen) en Parkstad Zuid in Rotterdam (linken).

DEEL DIT BERICHT

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel of een andere vraag? Wij beantwoorden deze graag voor je.

Meer Nieuws
Succesvolle Afronding Van Testing En Commissioning Vertrekhal 1 Schiphol
Nieuws

Succesvolle afronding van Testing en Commissioning vertrekhal 1 Schiphol

Bij de afronding van de verschillende fasen van de verbouwing zijn steeds commissioningswerkzaamheden uitgevoerd om te controleren of voldaan werd aan...
Het Loo H
Nieuws

Grootscheepse renovatie en uitbreiding

Op 7 maart 2017, zijn door directeur Michel van Maarseveen van Paleis het Loo en Dikkie Scipio van KAAN architecten...
Tue H
Nieuws

Hoofdgebouw TU/e na renovatie duurzaamste onderwijsgebouw ter wereld

Na de renovatie is het Hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven het meest duurzame onderwijsgebouw ter wereld. Na oplevering van...