Het Gelders Huis betreft de renovatie en nieuwbouw van het provinciehuis Gelderland in Arnhem.

Het project bestaat uit een (rijks)monumentaal deel, genaamd het Huis der Provinciën (HdP) van ongeveer 15.000 m2 bvo en een nieuwbouw van 15.000 m2 bvo. Het gebouw is aanbesteed als DBMO contract aan ID-Nova, waar Valstar Simonis, WSP (voorheen Lievense) en DGMR deel van uit maken. De uiteindelijke opdrachtgever van ID Nova is de Provincie Gelderland.

Het Huis der Provinciën is in 1954 herbouwd en werd toen verbonden met de middeleeuwse Sabelspoort, dat oorspronkelijk stamt uit 1357 en in 1642 gerenoveerd is. Beide bestaande gebouwen zijn rijksmonument met zowel aan de buitenzijde als intern prachtige monumentale elementen. Voorbeelden hiervan zijn de Statenzaal, entreehal, noord- en zijgalerijen en sectiezalen. Deze hebben schitterende monumentale wanden, vloeren, plafonds, kroonluchters en andere typische details. Met behoud van deze architectuur is het in het (installatietechnische en bouwfysische) ontwerp gelukt om alle ruimtes aan de eisen van moderne kantooromgevingen te laten voldoen.

In de nieuwbouw bevindt zich een groot restaurant, twee Atria voor veel lichtinval en een ondergrondse parkeergarage. De eerste, tweede en derde verdieping bestaan uit kantoorlandschappen met vergaderzalen en concentratiewerkplekken. Op deze ‘werklandschappen’ wordt het nieuwe werken toegepast. Tussen de nieuwbouwen het HdP zijn op elke verdieping én op kelderniveau verbindingsgangen aangebracht. Tussen de bestaande bouw en de nieuwbouw zijn ook technische ruimtes en een sprinklerbassin aangebracht.

Niet alleen zijn de werkplekken zodanig aangepast dat deze ruimschoots voldoen aan de moderne technische maatstaven voor kantooromgevingen, waarbij rekening is gehouden met een hogere benutting per vierkante meter en een extra groot vergadercentrum, ook de brandveiligheid en de beveiliging zijn flink onder de loep genomen. Hierdoor ontstaat een nieuw complex met behoud van monument, dat voldoet aan alle moderne eisen en, door toepassing van o.a. WKO, zonnepanelen, LED en Atria, zeer duurzaam is.

De kracht van het ontwerp ligt in het benutten van de waardevolle cultuurhistorische aspecten van het Provinciehuis en de 21ste-eeuwse architectonische vertaling daarvan. Dit is onder andere zichtbaar in het gevelstramien van de nieuwbouw, dat is geënt op de vormgeving van het Huis der Provincie.

De Sabelspoort, het Huis der Provincie en de nieuwbouw zijn letterlijk met elkaar verbonden, waardoor ze één complex vormen. Middels diverse doorgangen vormt het ensemble bovendien een verbindende schakel binnen het stedelijk weefsel.

Het binnenhof van het Huis de Provincie is in het nieuwe ontwerp overkapt met een bijzonder vormgegeven ETFE atriumdak en functioneert als het logistieke bronpunt en levendige hart van het gebouwcomplex. De overkapping zorgt voor een beperking van het energieverbruik van het gehele complex en maakt het binnenhof multifunctioneel inzetbaar voor bijeenkomsten. Ook wordt een centraal vergadercentrum gerealiseerd.

Door te kiezen voor een nieuwbouwdeel in plaats van het behouden van het oude naastgelegen kantoor Rijnstate wordt veel beter voldaan aan de comforteisen van lucht, licht, ruimte, materiaalgebruik en flexibiliteit. Het gebouwontwerp kent een hoge mate van indelings- en gebruiksflexibiliteit waardoor het kan meebewegen met organisatieveranderingen. Zo blijft het decennialang hét Provinciehuis met een optimale, eigentijdse functionaliteit en nationale allure.

[caption id="attachment_8515" align="alignnone" width="531"] Team V Architectuur - Jannes Linders[/caption]