Algemeen

De oude operatiekamers in Helmond waren bijna dertig jaar oud waardoor materialen en systemen aan vervanging toe waren. Vandaar dat het Elkerliek ziekenhuis investeerde in een nieuw OK-complex om patiënten nóg beter te kunnen behandelen. Gelijktijdig is de Intensive Care vernieuwd en uitgebreid naar twaalf bedden en een nieuwe Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) ontwikkeld.

Het nieuwe complex is gerealiseerd aan de Wesselmanlaan en is letterlijk op palen naast het ziekenhuis gezet. Tijdens de verbouwing zijn de operatiekamers in gebruik gebleven. Er is gebouwd in zeven fasen op basis van een schuifplan. Er is begonnen met de nieuwbouw van acht OK’s. Op de vrijgekomen ruimte van de oude OK’s is een nieuwe IC-afdeling gebouwd met 12 IC-kamers. Op de plaats van de oude IC-kamers is een nieuwe CSA-afdeling gerealiseerd.

Werkprocessen

Door een integraal ontwerp te maken, gebaseerd op de gewenste eindsituatie, is een optimale logistiek ontstaan. De input voor de gewenste eindsituatie is uiteraard geleverd door de gebruikers. Het optimaal ondersteunen van het primaire proces moet het doel zijn van het integrale bouwkundige, constructieve en installatietechnische ontwerp.

Het werkproces van de operatieafdeling is van grote invloed op het ontwerp. Principiële keuzes worden in nauwe samenspraak met de gebruikers gemaakt. Een goed voorbeeld hiervan is het principe van opdekken. In de afgelopen jaren hebben wij diverse varianten gerealiseerd: opdekken op de OK (onder een separaat plenum), een centrale opdekruimte of een opdekruimte per één of twee OK’s. In dit geval is gekozen voor een opdekruimte per twee OK’s.

De afdeling Dagbehandeling is verplaatst en blijft zo dicht mogelijk bij de OK liggen. Naast een nieuwe huiskamer voor patiënten van Oogheelkunde, is er ook een speciale kamer voor ouders van kinderen die een KNO-operatie moeten ondergaan, zodat zij dicht in de buurt van hun kind zijn. Door goede gesprekken met de gebruikers, inclusief vrijwilligers, is in samenwerking met een interieurarchitect een omgeving gecreëerd waarin patiënten zich prettig voelen en het personeel het werk efficiënt kunnen uitvoeren.

De Centrale Sterilisatie Afdeling is voorzien van state of the art sterilisatie apparatuur. Door goede afstemming met de gebruikers is de luchtbalans afwijkend ten aanzien van de  standaard  zodat deze beter aansluit bij het sterilisatieproces. De CSA-afdeling bestaat uit de voorbereidingsruimte, de inpakruimte en het steriele magazijn.

Elkerliek_P1

 Doelmatige en functionele installatie

De nieuwe installaties zijn direct boven de nieuwe OK-afdeling geplaatst. Dit leidt tot een efficiënte opzet. Bijzonderheden voor dit project zijn:

  • Fasering (acht fasen)
  • In bedrijf blijven bestaande afdelingen (OK-IC en CSA)
  • Opdekruimten uitgevoerd met crossflow luchtverdeelsysteem (i.p.v down-flow)
  • Beperkte bruto verdiepingshoogte OK’s
  • Implementatie van een monitoringsysteem OK’s
  • Patiënt vriendelijk ontwerp verkoever/kinderverkoever

 Flexibiliteit in ontwerpproces en van de installatie

Het nieuwe complex bestaat uit acht operatiekamers die multifunctioneel en flexibel inzetbaar zijn. De nieuwste technieken zijn geïntroduceerd als het gaat om minimaal invasieve ingrepen en hightech voorzieningen, waardoor het mogelijk is om tijdens een operatie ondersteuning te krijgen vanuit de hele wereld. Ook is de logistiek geoptimaliseerd, de ergonomie verbeterd en is er meer ruimte voor opslag.

Op de Intensive Care waren acht bedden beschikbaar. Door de vergrijzing en een toename van het aantal complexe operaties waren meer bedden nodig. Met de verbouwing van de IC is nu plaats voor acht beademingsbedden en vier bedden voor High Care. De helft van de IC-kamers kunnen ingezet worden als isolatiekamer zodat ook bij een besmetting de veiligheid voor patiënten en personeel geborgd is. Door schakelmogelijkheden in de luchtbehandelingsinstallatie kan bij een contaminatie (bv MRSA) een deel van de afdeling geïsoleerd worden.

Tijdens het ontwerpproces is veel aandacht geweest voor de fasering om van de huidige situatie tot de gewenste eindsituatie te komen.

 Afstemming op en synergie met het centrale systeem en andere afdelingen

Met het ontwerp is samen met het ziekenhuis en de architect bereikt dat de logistiek voldoet aan de huidige opzet van een modern ziekenhuis. De installaties zijn aangesloten op de infrastructuur van de ziekenhuisinstallaties waarbij de optimalisatie heeft plaatsgevonden van onder meer de stoominstallatie en de noodstroomvoorziening. Door nieuwe apparatuur en een andere opzet is de totale stroomvraag aanzienlijk gereduceerd. Dit heeft, in combinatie met het noodzakelijke groot onderhoud, geleid tot een herziening van de totale stoominstallatie.

[youtube id=""]

 Duurzaamheid en vooruitstrevend karakter

De opdekruimten zijn gerealiseerd tussen twee OK’s zodat er in één ruimte voor twee OK’s opgedekt kan worden. In overleg met de gebruiker is gekozen voor een crossflowprincipe waarbij de steriele lucht via een wand over de opdektafels gaat. In samenwerking met het ziekenhuis en leverancier Plenums is een systeem ontwikkeld waarbij het aantal opdektafels gemaximaliseerd is en het comfort voor de medewerkers verbeterd is t.o.v. een downflowsysteem Met deze ontwikkeling is tevens bereikt dat de hoeveelheid lucht en energieverbruik is gereduceerd doordat er met een hogere luchtinblaastemperatuur gewerkt kan worden.

Zowel de opdekruimten als de OK’s zijn voorzien van ramen zodat er, indien gewenst, daglicht in de ruimten is.