Foto Header Dnb Duurzaam Circulair

De Nederlandsche Bank

DOELSTELLING VAN DIT PROJECT

Het DNB-gebouw is na ruim vijftig jaar toe aan een grondige renovatie. Het gebouw is technisch op en niet duurzaam. Het hoofdkantoor van DNB wordt een open, duurzaam en toekomstbestendig gebouw dat in verbinding staat met de maatschappij. Het pand wordt publiek toegankelijk (het bezoekerscentrum is onderdeel van het programma) en als financieel economisch kennis- en informatiecentrum verbonden met de stad Amsterdam.

Amsterdam
De Nederlandsche Bank (DNB)
Mecanoo
66.856 m2

Een open, duurzaam en toekomstbestendig gebouw

De renovatie is er op gericht om een toekomstbestendige huisvesting te realiseren: toegankelijk, flexibel te gebruiken, duurzaam, energiezuinig en passend bij een publiek-maatschappelijk instituut als DNB.

Het pand wordt gebruikt als hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank. Het gebouw wordt tevens toegankelijk voor publiek en als kennis- en informatiecentrum verbonden met de stad Amsterdam en de Nederlandse samenleving. Daartoe worden voorzieningen als het bezoekerscentrum, tentoonstellingsruimten en mogelijkheden voor openbare bijeenkomsten in het gebouw opgenomen. Het publieke deel beslaat het grootste deel van de begane grond en 1e verdieping en bedraagt ca. 10.000 m² BVO.

Bij de ontwikkeling van de renovatie van het multifunctionele gebouw De Nederlandsche Bank in Amsterdam is Valstar Simonis verantwoordelijk voor het installatietechnisch ontwerp en BREEAM.

Voor de laatste informatie omtrent de renovatie en verbouwing van De Nederlandsche Bank, zie de website van De Nederlandsche Bank.

Onze opdracht

Valstar Simons, DGMR en Pieters Bouwtechniek werken samen met De Nederlandsche Bank (DNB) voor de realisatie van haar renovatieplannen voor het hoofdkantoor. Valstar Simonis heeft het ontwerp van alle technische installaties verzorgd (VO, DO, TO fasen). Daarbij is veel aandacht besteed aan een duurzame energievoorziening. Zo wordt het gebouw gasloos. Warmte en koude worden geleverd door warmtepompen in combinatie van seizoensopslag van energie in de bodem. Veel aandacht is besteed aan het realiseren van een veilig en comfortabel gebouw. Het ontwerp is in BIM/Revit uitgewerkt. Bij dit project speelt beveiliging een belangrijke rol. Tevens vervult Valstar Simonis de rol van BREEAM Expert. Wij hebben de leidende rol om het ontwerpcertificaat op het hoogste niveau te verkrijgen: BREEAM Outstanding. Dit is inmiddels formeel gelukt!

Foto's / beelden: DeNederlandscheBank / Tom van der Leij fotografie

Valstar Simons, DGMR en Pieters Bouwtechniek werken samen met De Nederlandsche Bank (DNB) voor de realisatie van haar renovatieplannen voor het hoofdkantoor. Valstar Simonis heeft het ontwerp van alle technische installaties verzorgd (VO, DO, TO fasen). Daarbij is veel aandacht besteed aan een duurzame energievoorziening. Zo wordt het gebouw gasloos. Warmte en koude worden geleverd door warmtepompen in combinatie van seizoensopslag van energie in de bodem. Veel aandacht is besteed aan het realiseren van een veilig en comfortabel gebouw. Het ontwerp is in BIM/Revit uitgewerkt. Bij dit project speelt beveiliging een belangrijke rol. Tevens vervult Valstar Simonis de rol van BREEAM Expert. Wij hebben de leidende rol om het ontwerpcertificaat op het hoogste niveau te verkrijgen: BREEAM Outstanding. Dit is inmiddels formeel gelukt!

Foto’s / beelden: DeNederlandscheBank / Tom van der Leij fotografie

HET PROJECT IN BEELD