Catharina Ziekenhuis - MRI Scan

Catharina Ziekenhuis

OMSCHRIJVING VAN DIT PROJECT

Bij dit topklinische ziekenhuis zijn wij al sinds 1998 de “huisadviseur”. Naast vele instandhoudingsprojecten (via een raamovereenkomst) zijn ook grote uitbreidingen en renovaties door ons gerealiseerd. In 2013 is de uitvoering van de renovatie van het beddenhuis en polikliniekgebouw A gestart en recentelijk is een nieuwe raamovereenkomst voor de komende jaren afgesloten.

Een greep uit de vele projecten: radiotherapie, MRI (Magnetische resonantie kamers), angiokamer (Hartonderzoek), dialyse-afdeling, kinderafdeling, kraamafdeling, PAAZ-afdeling (Psychisch Zwakzinnigen), renovatie begane grond polikliniek, robotruimte laboratorium, nieuwbouw RGC, herstructureren E-installaties (verhoging bedrijfszekerheid), Implementatie koudecentrale (warmtepompen in combinatie met bodemopslagsysteem), standaard verpleegafdelingen, renovatie alle liften (vijf beddenliften, zeventien personenliften, zes kleingoederenliften), multipurpose-ruimte, vervangen regelinstallatie, renovatie afwaskeuken, vervangen verlichtingsarmaturen, hartcatheterisatiekamers (vier stuks), productiekeuken (ontkoppeld koken), diverse kleine projecten, renovatie laboratoria, entreehal, nieuwbouw Polikliniek, apotheek, nieuwbouw SEH (bouwteamverband), certificering brandmeldinstallaties.

Eindhoven
Catharina Ziekenhuis
De Bever Architecten / Architecten aan de Maas
150.000 m2

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

Speciaal aan dit ontwerp is de gefaseerde realisatie over een lange termijn. Om consistentie in de installatie-opzet te garanderen is door ons een Masterplan t.a.v. de technische installaties ontwikkeld, waarbij de korte termijnproblematiek (tekort aan koelcapaciteit en elektravermogen) in relatie met de op lange termijn gewenste structuur opgelost wordt.
De gehele infrastructuur, zowel W als E-technisch, is onderzocht. Verbeteringen, met name ten aanzien van energieverbruik en verhoging bedrijfszekerheid, zijn hierin vastgelegd. Alle voorgestelde maatregelen worden gefaseerd aangebracht. Na afronding van de werkzaamheden ontstaat een zeer bedrijfszekere installatie die energiezuinig, flexibel en voorbereid is op de toekomst.

Naast het centraal stellen van de patiënt en een bewust materiaalgebruik, wordt het energiegebruik geminimaliseerd door de keuze voor koude-opslag in de grond.

Onze opdracht

Innovatieve aspecten
Bij de renovatie van met name de verpleegafdelingen is gestreefd naar patiëntvriendelijke oplossingen. Dit houdt in: het streven naar een “huiselijke” sfeer. Eerst is een proefverdieping omgebouwd. Op basis van de ervaringen met de proefverdieping is door het streven naar meer standaardisatie een grote herhalingsfactor bereikt, waardoor binnen het budget veel mogelijk blijkt.

Centrale hal
Omdat de centrale hal het logistieke knooppunt is, vinden regelmatig aanpassingen plaats om de klantvriendelijkheid en goede logistiek te behouden c.q. te verbeteren. In de centrale hal worden de patiënten geregistreerd en de bezoekers geïnformeerd. Onderdeel van de centrale hal is ook een bezoekersrestaurant.

Innovatieve aspecten
Bij de renovatie van met name de verpleegafdelingen is gestreefd naar patiëntvriendelijke oplossingen. Dit houdt in: het streven naar een “huiselijke” sfeer. Eerst is een proefverdieping omgebouwd. Op basis van de ervaringen met de proefverdieping is door het streven naar meer standaardisatie een grote herhalingsfactor bereikt, waardoor binnen het budget veel mogelijk blijkt.

Centrale hal
Omdat de centrale hal het logistieke knooppunt is, vinden regelmatig aanpassingen plaats om de klantvriendelijkheid en goede logistiek te behouden c.q. te verbeteren. In de centrale hal worden de patiënten geregistreerd en de bezoekers geïnformeerd. Onderdeel van de centrale hal is ook een bezoekersrestaurant.

HET PROJECT IN BEELD