De missie van Valstar Simonis is opdrachtgevers te helpen om gezonde, comfortabele, veilige en duurzame huisvesting te realiseren. Een gebouw volstoppen met allerhande techniek is hiertoe een gemakkelijke en veel gekozen oplossing. Echter een gebouw en gebouwinstallaties in het bijzonder, moeten ook beheersbaar zijn gedurende de gehele levensduur. Daarbij vinden wij belangrijk om goed gefundeerde, circulaire afwegingen te maken in het ontwerpproces.

Wij hanteren daarom bij ieder ontwerp de lijfspreuk 'In de beperking toont zich de meester'. In ons kwaliteitshandboek is dat nader uitgewerkt in een ontwerpfilosofie. Wij streven ernaar om ieder ontwerp van onze hand te realiseren op basis van de onderstaande punten:

 • Ontwerp technische installaties niet onnodig gecompliceerd, maar maak ze zodanig dat een goed onderhoud tegen redelijke kosten mogelijk is;
 • Een optimaal ontwerp van gebouw en installaties binnen de budgettaire mogelijkheden komt slechts tot stand indien de opdrachtgever (gebruikers) en ontwerppartners met elkaar meedenken;
 • Stel acceptabele en niet onnodig hoge eisen aan het binnenklimaat;
 • Houdt rekening met toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld voor wat betreft werkmethodiek, automatisering e.d., dus zorg voor een flexibel gebouw;
 • Beperk de energiebehoefte door een goed en geïntegreerd bouwkundig en installatietechnisch ontwerp;
 • Beperk het energieverbruik door:
  • Een juiste integratie van installaties;
  • De energie alleen daar te brengen waar werkelijk behoefte bestaat;
  • Zorgvuldige en weloverwogen toepassing van de energieprestatie normering;
 • Gebruik milieuvriendelijke en duurzame componenten;
 • Ontwerp de installaties niet zonder meer naar aanleiding van het Programma van Eisen maar ga bij de opdrachtgever het waarom van de genoemde eisen na;
 • Werk aan comfortabele, circulaire en flexibele gebouwen die de leefomgeving niet belasten, of die daar zelfs positief aan bijdragen.

Vanzelfsprekend leent de ene ontwerpopdracht zich beter om de filosofie ook volledig in te zetten dan de andere. In ons streven naar een optimaal ontwerp proberen wij ook onze ontwerpteampartners van het nut van bovengenoemde punten te overtuigen. Om zo tot een integraal en optimaal ontwerp te komen.