Valstar Simonis is een van de pioniers in het vakgebied van circulaire installaties. Als initiator en oprichter van wat nu de Expertgroep Circulaire Installaties van TVVL is, is al in 2015 hiervoor de basis gelegd. Circulariteit in de installatiesector richt zich wat ons betreft op het behouden van de waarde van een materiaal of product om zo het delven van nieuwe grondstoffen en vernietiging van bestaande grondstoffen te voorkomen. De installatiebranche onderscheidt zich ten opzichte van andere bouwpartners op het gebied van circulair bouwen: er is sprake van een zeer lange keten, er wordt op grote schaal gebruik gemaakt van (schaarse) metalen en de gebruiksperiode in een gebouw is relatief kort. De uitdaging is dan ook groot!

Bij het toepassen van de circulaire economie in de installatiebranche onderscheiden wij vier werkvelden:

  • Een circulair ontwerp – hoe wordt een installatieontwerp zo flexibel en adaptief mogelijk ingezet? Binnen de levensduur van een gebouw worden de installaties meerdere malen aangepast of vervangen. Losmaakbaarheid van de verschillende installatieonderdelen dient hierbij gewaarborgd te zijn om de potentie en uitwisselbaarheid zo groot als mogelijk te houden.
  • Een circulair product – waar het ontwerp circulariteit moet faciliteren, moet in het product daadwerkelijk de slag gemaakt worden, door minder of anders grondstoffen toe te passen. De zogenaamde 10R-en van prof. dr. Cramer zijn hierbij ons uitgangspunt, waarbij zowel naar de herkomst als de toekomst van het product of materiaal wordt gekeken.
  • Een circulair business model – de circulaire economie wordt vaak in een adem genoemd met de stelling ‘van bezit naar gebruik’. Om daadwerkelijk materiaalstromen te kunnen waarborgen en de kwaliteit van producten te kunnen verbeteren is een verandering van eigenaarschap noodzakelijk. Vanuit onze kennis van zogenaamde ESCo’s (Energy Service Companies) maken wij de vertaalslag naar het hebben en houden van installaties en zijn wij in staat een business model op basis van TCO hiervoor op te stellen.
  • Circulair beheer & onderhoud – het overgrote deel van de circulaire opgave in de bouw bevindt zich in de bestaande bouw. Ook hier ligt de uitdaging installaties meer circulair te maken door dit gestructureerd in te plannen.

Op basis van onze kennis en ervaring is Valstar Simonis de geschikte partij om u te adviseren op het gebied van

  • het circulair maken, toetsen en meetbaar maken van uw installatietechnisch ontwerp,
  • de wijze waarop u uw ambities voor het ontwikkelen van circulaire producten kan realiseren?
  • het winnen van tenders en aanbestedingen met een circulaire uitvraag op het gebied van installaties.