Elk gebouw verdient maatwerk om een comfortabele omgeving te creëren voor de gebruiker. Of het nu onderwijs of onderzoek is, een kantooromgeving of een theater. Voor een installatieconcept op maat ben je bij ons aan het goede adres.

Duurzaamheid, functionaliteit en energieverbruik

Onze specialisten ontwerpen onze installaties aan de hand van eenduidige uitgangspunten, de duurzaamheidsambitie en het beschikbare installatiebudget. Belangrijke aspecten hierbij zijn de functionaliteit van de installatie, de toepassing van materialen, de onderhoudbaarheid en het energieverbruik in de gebruiksfase. In elke fase van het ontwerpproces wordt het detailniveau van het ontwerp verhoogd om binnen tijd en budget een ontwerp op het gevraagde niveau op te kunnen leveren.

Advies over werktuigbouwkundige installaties

Wij geven advies over:

  • verwarmingsinstallaties;
  • luchtbehandeling- en ventilatie;
  • koelinstallaties;
  • sanitaire installaties (hemelwaterafvoer, riolering,  waterinstallaties en sanitair);
  • brandbestrijdingsinstallaties (rook- en warmte-afvoer, sprinkler, brandslanghaspels);
  • technische- en medische gasinstallaties (o.a. in ziekenhuizen en laboratoria).

Intelligente gebouwen: de juiste regeltechnische installatie

Een belangrijk onderdeel van de gebouwinstallaties is de regeltechnische installatie. Daarvoor heeft Valstar Simonis een team van specialisten. Voor een goed werkende werktuigbouwkundige installatie is goede regeltechniek onmisbaar. En dit levert een moderne, integrale gebouwinstallatie op, ook geïntegreerd met de elektrotechnische installaties. Wij noemen dat 'intelligente gebouwen'.