In de afgelopen 20 jaar heeft het GebouwBeheerSysteem (GBS) in de installatiewereld een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. In het verleden was het GBS vaak niet meer dan een onderdeel van het klimaatsysteem. Vooral nieuwe communicatietechnieken en koppelingen met ICT-netwerken maken het mogelijk het GBS steeds meer te gebruiken als een echt GebouwBeheerSysteem. Het wordt daarmee mogelijk om slimme- en intelligente gebouwen te ontwerpen en realiseren. Dit komt met name tot zijn recht in onze grote en complexe projecten  zoals ziekenhuizen, laboratoria, ministeries en banken. In dit soort gebouwen liggen de functionele behoeften van eindgebruikers op een hoog niveau.

Integraal ontwerpen

Het implementeren van deze interdisciplinaire GBS-systemen is voor onze specialisten van de Meet- en Regelafdeling binnen Valstar Simonis een grote uitdaging. De echte uitdaging is daarbij niet alleen het project technisch goed op te leveren maar vanuit een goed technisch ontwerp ook een goede systeemorganisatie te realiseren. Het gaat er uiteindelijk om het systeem in te richten op basis van de unieke behoeften van de gebruiker. Vanaf het eerste begin moeten de integrale aspecten in ontwikkeling en ontwerp een rol spelen. Systeemintegratie is meer dan techniek en start al in de ontwerpfase. Juist omdat een modern GBS met alle facetten te maken heeft, is het noodzakelijk dat de Meet- en Regeladviseur de rol van systeemintegrator heeft.

Warmte- en koudeopslag (WKO)

Naast het ontwerpen en begeleiden van de uitvoering, begeleiden wij veel opdrachtgevers ook met het monitoren van de werking van installaties. Installaties worden qua werking steeds complexer. Waar vroeger de ketel in de winter moest branden en de koelmachine in de zomer draaide, is het nu een kritisch samenspel tussen warmtepomp, Warmte- en Koudeopslagsysteem (WKO), warmteterugwinning en 'vrije koeling'. Waar prestatiecontracten de klachten en storingen meten, is het beter om door een expert te laten kijken of de werking ook werkelijk de juiste is.

Dit houdt in dat men proactief de werking van de installatie controleert, toetst, analyseert en optimaliseert met als doel:

  • De functionaliteit te behouden;
  • De optimalisaties in de regelkringen;
  • De optimalisatie van energetische aspecten (reductie uitstoot, reductie energieverbruik etc.);
  • Afstemming tussen gebruik van installaties en bedrijfsvoering in het gebouw.

Hiermee zijn wij in staat om een totaalpakket aan te bieden. Binnen dit concept waarin wij verder gaan dan techniek, kijken wij ook naar het gebruik en gebruikers van het gebouw.

Oplossen comfortklachten en second opinion

Tenslotte helpen wij gebouweigenaren regelmatig met het oplossen van comfortklachten door een opname van het gebouw en de installaties te doen. Dit kunnen we combineren met een second opinion op het ontwerp en aanbevelingen hoe de situatie verbeterd kan worden.