We zijn steeds meer afhankelijk van installaties, met name in de gebouwde omgeving. Elektrotechnische installaties als goede verlichting, elektrische apparatuur op de werkplek, veiligheidssystemen en communicatie worden vrijwel als een vanzelfsprekendheid gezien. Bij een storing, zoals netuitval, blijkt hoe afhankelijk we zijn van het goed functioneren van al deze installaties.

Bedrijfszekerheid

Voor Valstar Simonis staat daarom, naast andere belangrijke aspecten zoals duurzaamheid en aanpassingsflexibiliteit, de bedrijfszekerheid van de elektrotechnische installaties voorop. Dit vertaalt zich in het streven naar een overzichtelijke en eenvoudig te onderhouden installatie, waarbij de technische opzet, functionaliteit en bedieningsmogelijkheden niet complexer gemaakt worden dan nodig is.

Innovatie

Bij de toepassing van nieuwe technieken, zoals ledverlichting, sensor technologie, draadloze datacommunicatie en gelijkstroomnetten, vinden we het belangrijk om de juiste balans te vinden tussen vooruitstrevendheid en “proven technology”. Onze technici, ontwerpers en projectmanagers volgen daarom de technische ontwikkelingen op de voet, om voor elk project de juiste afwegingen in het ontwerpproces te kunnen maken.

Kennis en ervaring

Door onze betrokkenheid bij een grote diversiteit aan projecten is veel ervaring opgedaan met het kiezen van installatieconcepten, het uitwerken van wensen tot een ontwerp en het op de juiste wijze realiseren van kleine tot zeer grote elektrotechnische installaties. Ook vragen opdrachtgevers ons regelmatig voor een second opinion. Deze brede basis aan kennis en ervaring geeft onze opdrachtgevers het vertrouwen dat de elektrotechniek bij Valstar Simonis in goede handen is.

Een specialisme binnen deze discipline betreft transport- (liften, roltrappen, etc.) en gevelonderhoudsinstallaties.