Commissioning omvat het proces van borgen dat gebouwinstallaties zijn ontworpen, gerealiseerd en in de praktijk functioneren conform de functionele uitgangspunten van de eigenaar of gebruiker. Commissioning gaat hiermee een stuk verder dan de standaard opleveringsprotocollen.

Vanuit BREEAM is commissioning een vereiste. Door het toepassen van deze prestatieborging wordt naast het technisch functioneren ook het comfort voor de uiteindelijke gebruikers en de energieprestaties geborgd.

De commissioningsmanager wordt doorgaans al tijdens het uitwerken van het voorontwerp aangesteld. Gestart wordt met het opstellen van een concreet plan waarbij, gedurende het gehele vervolgproces, wordt getoetst of aan alle aspecten wordt voldaan.

Wij beschikken over gecertificeerde commissioningsmanagers die tevens BREEAM-Experts zijn en deze rol tegelijk kunnen vervullen. Echter ook voor trajecten waar BREEAM niet wordt toegepast biedt de commissioningsmanager zijn meerwaarde: installaties functioneren aantoonbaar efficiënter.