Voor onze specialisten gaat techniek en onderhoud niet over kosten, maar over een bijdrage aan de waarde die de huisvesting voor u heeft.

Goede huisvesting als belangrijke voorwaarde voor een goed bedrijfsresultaat. Zowel voor u als eigenaar van een gebouw maar ook voor u als gebruiker. De focus van Beheer en Onderhoud ligt niet alleen op de juiste wijze integraal laten functioneren van een gebouw en haar gebouwinstallaties, maar met name op de toegevoegde waarde die een gebouw en haar gebouwinstallaties hebben. De waarde van het Beheer en Onderhoud komt immers voort uit het leveren van een maximale en optimale beschikbaarheid tegen minimale kosten. Vanuit deze visie helpen onze Beheer- en Onderhoudsadviseurs u graag bij het optimaal functioneren van uw huisvesting in de gebruiksfase. Denk hierbij aan zaken als een juiste onderhoudsstrategie of in hoeverre uw meerjarenonderhoudsplannen en uw onderhoudscontracten voldoende bijdragen aan uw ambities.

Valstar Simonis, een adviseur die geen financieel belang heeft bij de uitvoering. Uw adviseur die echt onafhankelijk is en maar één belang heeft: de opdrachtgever.