Valstar Simonis heeft vaak ruimte voor studenten (derdejaars of hoger) die als stage of afstudeeropdracht een leuk onderzoek willen uitvoeren naar een voorliggend technisch probleem. Dit kan een hoogtechnologisch specialistisch onderwerp zijn, maar soms ook iets dat op het grensvlak van technologie en organisatie speelt. Hiermee biedt Valstar Simonis praktische begeleiding voor studenten die in het bedrijfsleven ervaring willen opdoen en voor jong technisch talent is dit een mogelijkheid om kennis te maken met ons mooie, levendige en duurzame bedrijf.

Volg je een HBO of Universitaire opleiding, zit je in je derde jaar of hoger en ben je op zoek naar een leuke en leerzame stage- en/of afstudeerplek, schroom dan niet om je motivatiebrief en CV te sturen naar Valstar Simonis, t.a.v. mevrouw De Groot of per e-mail aan l.degroot@valstar-simonis.nl

Momenteel hebben wij nog voor 1 stagiair plek en wel voor de volgende opdracht:

 • Imago-onderzoek / klanttevredenheidsonderzoek (marketing): Onderzoek doen naar de klanttevredenheid, concurrenten, mogelijkheden voor nieuwe diensten op bestaande of nieuwe markten, doelgroep vaststellen, huidige situatie vs. wat gewenste situatie is en imago. Het resultaat van jouw afstudeerstage is dat je Valstar Simonis inzicht geeft in hoe haar klanten de dienstverlening ervaren. Valstar Simonis krijgt van jou concrete actiepunten die zij kunnen doorvoeren met als uiteindelijke resultaat een hogere klanttevredenheid.

Wij zoeken vanaf augustus 2021 stagiairs die de volgende onderzoeken willen doen:

 1. Nagaan wat het werkelijke elektriciteitsgebruik/capaciteit van de aansluiting van een gebouw kan zijn na ingebruikname versus onze ontwerpuitgangspunten in VO/DO stadium.
 2. Wat zijn de ontwikkelingen in relatief grootschalige opslag van elektrische energie bijvoorbeeld ter vervanging van noodstroomaggregaten. Voordelen, nadelen, kosten en brandveiligheid. Of voor opvang van piekafnamen (zie punt 1).
 3. Uitzoeken waar we terecht kunnen voor benodigde ruimte voor telecom providers, voor tv zoals Ziggo en dergelijke. Welke ontwikkelingen maken zij door in aansluiting, wat wordt de toekomst (glasvezel of nog steeds coax)?
 4. Onderzoek naar de diversiteit van databussen en toepassing daarvoor in de klimaatinstallatie.
 5. Onderzoek naar smart building in de klimaatinstallatie
 6. Gasloze installatie concepten (technisch: Met welke installatie / gebouwconcepten kunnen wij het comfort in de gebouwen bereiken, zonder dat daar fossiele brandstoffen voor nodig zijn. De voor- en nadelen overzichtelijk in kaart brengen inclusief de subsidie mogelijkheden. Deze studie moet onze adviseurs helpen om deze concepten vaker toe te passen en onder de aandacht van onze opdrachtgevers te brengen.
 7. Circulaire installaties (technisch/commercieel): Hoe kunnen we losmaakbaarheid voor installaties het beste realiseren, welke flexibele en adaptieve installatieconcepten zijn er te onderscheiden en welke installatieconcepten scoren goed in de MPG?
 8. European Energy Directive (technisch/commercieel/marketing): In 2012 is de Europese EED- richtlijn opgesteld die gebouweigenaren moet gaan bewegen hun gebouwen duurzamer (lees: lager energie verbruik) te maken. Hoe ziet de wetgeving er precies uit? Welke impact gaat dat hebben op de gebouwinstallaties? Hoe kan Valstar-Simonis de gebouweigenaren helpen om aan deze wetgeving te gaan voldoen. En op welke manier krijgen wij deze ‘business’ van de grond?
 9. Waterstof (technisch): Waterstof wordt gezien als “de energiedrager van de toekomst”. Wat zijn de mogelijkheden om waterstof toe te passen in gebouwinstallaties?
 10. Energie (verbruik) model: Het aanpassen/vernieuwen van het bestaande Energie model naar de nieuwe norm NTA 8800 (maar dan met nauwkeuriger (uurlijkse) waarde). Dit omdat deze norm ook geschikt is voor bestaande gebouwen. Eventueel kunnen deze gegevens ook gebruik worden voor input in de ANSI/ASHRAE 105-2014 (US/internationale norm), waardoor de gebouwen wereldwijd kunnen worden vergeleken.
 11. Heb je zelf ook een onderzoeksrichting, mag je deze aangeven en bespreken we dit of we deze kunnen gebruiken.