Valstar Visie #11 Valstar Visie Leegstand in kantorenland
Valstar Visie #9 Valstar Visie #8 Itannova
Artikel over BIM in DuurzaamGebouwd Artikel over het Gemini Ziekenhuis in de FMT Valstar Visie #7
Expertmeeting Makers van de Bouw Expertmeeting Makers van de Bouw Expertmeeting Makers van de Bouw