Valstar Visie 2019 - Nummer 2 Valstar Visie #11 Valstar Visie
Leegstand in kantorenland Valstar Visie #9 Valstar Visie #8
Itannova Artikel over BIM in DuurzaamGebouwd Artikel over het Gemini Ziekenhuis in de FMT
Valstar Visie #7 Expertmeeting Makers van de Bouw Expertmeeting Makers van de Bouw
Expertmeeting Makers van de Bouw