Algemeen

In het bestaande ziekenhuis zijn enkele kamers behorend tot de afdelingen verloskunde en kraamzorg aangepast tot Gezins Gerichte Eenheid (GGE). In de GGE kan de aanstaande moeder enkele dagen voorafgaand aan de bevalling worden verzorgd door de verloskundige afdeling. De bevalling vindt in dezelfde kamer plaats, evenals de kraamhulp erna. De kamers hebben een meer huiselijke uitstraling gekregen.

Aan de voorzijde van het huidige ziekenhuisgebouw is een nieuwe vleugel gerealiseerd. Deze bestaat uit een souterrain en vier bouwlagen voor twee bestralingsunits en behandelruimten voor het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut (ARTI), de afdeling oncologie (polikliniek en behandelafdeling) en twee verpleegafdelingen van het ziekenhuis. De nieuwe vleugel is via de centrale hal gekoppeld aan het bestaande gebouw. De centrale hal is uitgebreid en de ingang is naar voren verplaatst.

ZGV-hal-low

Het totale project heeft gefaseerd plaatsgevonden, om “schuifruimte” te creëren en de continuïteit van de bedrijfsvoering te borgen. Daarnaast is ook een Masterplan opgesteld, waarbij de centrale voorzieningen voor koeling zijn uitgebreid en die voor netstroom en noodstroom zijn aangepast en uitgebreid. Het gehele complex wordt uiteindelijk voorzien van 100% noodstroom.

Eind 2013 is de nieuwbouw van de afdeling oncologie, inclusief de inrichting voor ARTI (Arnhems Radiotherapeutisch Instituut) opgeleverd. Het casco ontwerp was gescheiden van het inbouwpakket. Dit bevorderde de snelheid van het project (de bouw kon eerder beginnen) en gaf de opdrachtgever/gebruikers de ruimte om de definitieve invulling zo laat mogelijk in te brengen. Dit betekent dat het inbouwpakket de meest actuele wensen van de gebruiker kon weerspiegelen wat tot minder inrichtingswijzigingen in de uitvoeringsfase heeft geleid.

Het project is vanaf het begin in een 3D BIM-model opgezet met behulp van Autodesk Revit. Door de aannemer en onderaannemer van het ZGV deel is de uitvoeringsfase verder in Revit uitgewerkt en is bij de oplevering als BIM revisiemodel aangeleverd. ARTI heeft ervoor gekozen de engineering ten behoeve van de realisatie in 3D uit te laten werken.

ZGV-wachtruimte-low

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

Bij de GGE is uitgegaan van kaalslag van de betreffende kamers, waarna vervolgens de kamers geheel opnieuw zijn ingericht, gekoppeld aan de bestaande infrastructuur.

Van de nieuwbouw zijn de installaties casco in bouwteamverband ontwikkeld. Het Voorontwerp en het Definitief Ontwerp zijn door Valstar Simonis uitgewerkt, inclusief het 3D casco model in Revit. Tijdens de bestekfase heeft Heijmans enkele onderdelen uitgewerkt, die door Valstar Simonis aan het 3D ontwerp zijn toegevoegd. Vanaf de uitvoeringsfase van het casco heeft Heijmans de ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd.

De inrichting, zowel van Ziekenhuis Gelderse Vallei als ARTI is door Valstar Simonis separaat van het casco uitgewerkt. De inrichting van het ziekenhuis is vastgelegd in een werkomschrijving aangevuld met 3D afsprakentekeningen (AT) in Revit. De inrichting van ARTI is door ons volledig in 3D tot een bestek uitgewerkt.

Door het casco ontwerp is het gebouw flexibel indeelbaar. Terwijl het casco in aanbouw was werd gestart met het ontwerp van de inrichting. Twee verdiepingen zijn casco opgeleverd, maar nog niet ingericht. Verschillende indelingsvormen van deze verdiepingen zijn mogelijk gemaakt door de bouwkundig, constructieve en installatietechnische opzet van het casco.