Het project bestond uit de navolgende onderdelen:

 • Praktijklokalen
 • Onderwijs ruimten
 • Kantoorruimten
 • Bedieningsruimte spuisluis waterschap

ZEP - Valstar Simonis - Jacqueline Fuijkschot-10

Het betrof een nieuwbouw project, dat voor een deel is geïntegreerd in de voet van de zeedijk.

De opdrachtgever Noorderpoortcollege stelde op gebied van duurzaamheid de hoogst haalbare eisen binnen het gestelde financiële kader. Hiervoor is vanaf het ontwerp tot en met de oplevering het BREEAM programma gehanteerd. Voor het project ZEP was de BREEAM-score Good  het uitgangspunt.

In het ontwerp is het volgende meegenomen:

 • Warmte-koude opwekking d.m.v. bodemcollectoren i.c.m. een warmtepomp
 • Centrale warmtapwater opwekking d.m.v. zonneboiler
 • Vraaggestuurde ventilatie
 • LED verlichting in verkeersruimten en sanitaire ruimten
 • Energiezuinige lift
 • LBK is voorzien van een transparante wand t.b.v. educatie
 • Terreinverlichting (LED) i.c.m. reflecterende terreinverharding
 • Voorzieningen t.b.v. energiemonitoring

ZEP - Valstar Simonis - Jacqueline Fuijkschot-4

Enkele duurzame opties, waarop de installaties en gebouw reeds zijn voorbereid voor latere besluitvorming:

 • PV cellen op het dak
 • Windturbine op het dak
 • Waterturbine in spuisluis

BIM/3-D

Het ontwerp van het gebouw, constructies en de installaties zijn integraal ontworpen. Hiervoor is de BIM methode gehanteerd, waarbij het ontwerpen in 3D (Revit) centraal heeft gestaan. Het betreft hier het eerste, volledig geintegreerd, project dat in BIM is opgeleverd in Nederland.

Het ontwerp van het gebouw met inbegrip van de constructies en de gebouwinstallaties is in Revit (3D) verzorgd. Valstar Simonis heeft de gebouw installaties vanaf het ontwerp tot en met de bestek- en tekeningen in 3D met inzet van Revit verzorgd.