Algemeen

Het winkelcentrum was sterk verouderd en niet meer intrek bij het winkelend publiek. De installaties waren na vijfendertig jaar hard aan vervanging toe. Door renovatie en uitbreiding krijgt het winkelcentrum een nieuwe impuls en wordt het een aantrekkelijke vestigingsplek voor grote winkelketens. Door te investeren in energiezuinige installaties en een verbeterde gebouwschil zullen de exploitatiekosten aanzienlijk verminderen.

Het bestaande winkelcentrum wordt in vier fasen gerenoveerd en de nieuwbouw wordt in twee fasen uitgevoerd. De eis van de opdrachtgever was om het winkelcentrum in bedrijf te houden tijdens de renovatie. Om aan deze eis te voldoen is tijdens de renovatie een tijdelijke werkvloer geplaatst in de verkeersruimten. Hierdoor kunnen de winkels gewoon open blijven en kan het winkelend publiek overdag onder de werkvloer doorlopen, terwijl de installateurs boven de werkvloer bezig zijn om alle installaties te vernieuwen. Alle ingrijpende bouwkundige en installatietechnische aanpassingen vinden plaats na sluitingstijd van de winkels.

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

In verband met de te verwachten latere aanpassingen van inrichting en uitrustingen van gebruiksruimten, maar ook voor onderhoud, inspectie en bediening, zijn centrale installatieonderdelen goed bereikbaar en toegankelijk ontworpen. Uitbreiding en wijzigingen van de nieuwe installaties zijn mogelijk zonder dat ingrijpende bouwkundige werkzaamheden hiervoor noodzakelijk zijn. Installaties zijn eenvoudig van opzet, goed controleerbaar en bereikbaar.
Uitgangspunten voor de renovatie en nieuwbouw van het winkelcentrum is dat het dient te voldoen aan BREEAM-NL certificaat met ambitie “Very Good”. Dit wordt o.a. behaald door de EP-verbetering en hergebruik van materialen.