Algemeen

Het O2-gebouw is het nieuwe onderzoeks- en onderwijsgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam en is strategisch gelegen aan de Zuidas. O2 is de intermediair tussen de vernieuwde campus van de VU en het VU medisch centrum. Het gebouw is bedoeld voor biomedisch en biochemisch onderwijs en onderzoek. Diverse onderzoeksgroepen van de VU en het VUmc, die samenwerken op het gebied van Human Health and Life Sciences (H2LS), hebben er hun thuis gevonden. Ca. 700 - 750 fte zijn gehuisvest in het gebouw. Daarnaast is er per jaar plek voor ca. 100 masterstudenten bij de groepen van FEW en FALW, en circa 50 – 100 bij het VUmc.

Het gebouw is op de verdiepingen ingedeeld in drie zones:

  • Laboratoria aan de west- en oostzijde
  • Kantoorruimte aan de noord- en zuidzijde
  • Voorzieningen voor labs, overleg en facilitair in de middenzones.

De begane grond, de 13e verdieping (MLIII labs/hotelfunctie) en de technieklagen 5 en 9 zijn niet op deze manier ingedeeld.

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

Het nieuwe onderwijs- en laboratorium gebouw kent een lange geschiedenis. Valstar Simonis is hier vanaf het begin van het ontwerpstadium bij betrokken geweest. In eerste instantie is het ontworpen als Onderzoeks- en Diagnostiekgebouw voor het VUmc. Het gebouw is nu, na aanpassing van de bestekken voor de nieuwe gebruikers, gerealiseerd als VU O|2 gebouw. Bij het herziene ontwerp voor de nieuwe gebruiker kon optimaal gebruik gemaakt worden van de flexibiliteit die al in het ontwerp “ingebakken” was. Op sommige plekken is het maximale uit het gebouw en de installaties gehaald, omdat onderwijsfaciliteiten zich kenmerken door soms hoge concentraties zuurkasten. Dit betekent veel voor de luchtbehandeling! Veel aandacht is besteed aan het uitwerken van de installaties op laboratoriumniveau. Daarbij is gestreefd naar uniformiteit in de basis. Zwaarder belaste laboratoria kennen vervolgens modulaire uitbreidingen op de basis. Dit geldt met name voor de koeling en de luchtbehandeling.