Algemeen

Het verhuurbare deel van de Eurotoren in Almere is door Valstar Simonis casco opgeleverd. Later zijn wij door huurder USG People the Netherlands benaderd voor advies omtrent een installatietechnisch inbouwpakket.

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

Een multifunctioneel ontwikkelaarsgebouw gericht op de bovenkant van de kantorenmarkt. Een flexibel ontwerp waarbinnen diverse kantooroplossingen en concepten passen. Vanuit het ontwerp is hiermee rekening gehouden. Een representatief project dat tot stand gekomen is door een interactieve samenwerking binnen het ontwerpteam en de gebruiker. Naast moderne kantoorwerkplekken en de parkeergarage zijn publieke gebieden (baliefuncties) geïntegreerd in het gebouw. Dit vergt onder meer een duidelijke afscheiding en een goede beveiliging.

Het gebouw voldeed aan de laatste energienormen ten tijde van de oplevering. Het gebouw is aangesloten op het stadsverwarmingssysteem, voorzien van LT verwarming en is ook uitgerust met een daglicht afhankelijk verlichtingssysteem. Vanuit het basisontwerp is rekening gehouden met diverse soorten kantoorgebruik. Hiermee is een flexibel en duurzaam gebouw gerealiseerd.

Het ‘inbouw’-pakket omvatte onder andere de navolgende onderdelen:

  • Computercentrum (160 m²/500 kWth) inclusief volledige airconditioning en noodstroomvoorzieningen op de eerste verdieping van het gebouw (voorheen bestemd voor kamer- en/of groepskantoren);
  • Bedrijfsrestaurant voor tweehonderd personen inclusief beperkte keukenvoorzieningen;
  • Kamerkantoren op de verdiepingen in plaats van kantoortuinen;
  • Pantry- en reprovoorzieningen op de verdiepingen;
  • Rookruimten op diverse verdiepingen;
  • Hoogwaardige kamerkantoren en vergaderruimten op de bovenste drie verdiepingen voor de directies en de Raad van Bestuur.

Omdat bij aanvang van het project slechts een deel van het gewenste ‘inbouw’- pakket bekend was, is ervoor gekozen om een ‘basis’- aanbestedingsdocument voor de technische installaties op te stellen met de algemene bepalingen en de te hanteren uitgangspunten en dergelijke. Voor elk onderdeel van het ‘inbouw’- pakket is vervolgens een supplement opgesteld. Hierdoor kon zeer snel na aanvang van het project begonnen worden met de eerste deelprojecten, terwijl de informatie over de laatste deelprojecten nog niet of niet volledig bekend was. Op die manier is veel tijd bespaard en konden gedeelten al eerder in bedrijf worden genomen.