Algemeen

De Universiteit van Amsterdam bouwt op en rond het Binnengasthuisterrein de Binnenstadscampus. Ook de Universiteitsbibliotheek maakt hier onderdeel vanuit. De Binnenstadcampus bevindt zich in het oudste gedeelte van de stad Amsterdam, het is dan ook niet verwonderlijk dat het gebouw van de Universteitsbibliotheek bestaat uit diverse monumentale gebouwen. Het gebouw is van origine een ziekenhuis “Tweede Chirurgische Kliniek” waar later een zusterhuis is bijgebouwd. Op een bepaald moment is het gebouw als onderwijsgebouw in gebruik genomen. Met de renovatie blijft de onderwijsfunctie gehandhaafd, echter wordt een bibliotheekfunctie toegevoegd. Het huidige gebouw, voormalig kliniek en zusterhuis, bestaat uit vier bouwlagen en een zolderverdieping. De kliniek en het zusterhuis zijn in een driehoek ten opzichte van elkaar gepositioneerd, waardoor een binnenhof ontstaat.

In de nieuwe situatie wordt een nieuw bouwdeel aan het gebouw toegevoegd. Dit gebouw bestaat ook uit vijf bouwlagen (kelder t/m 3e verdieping) met daarboven een techniekruimte. Het binnenhof wordt overkapt met een glazen overkapping in de vorm van een boom en vormt daarmee een atrium. Onder het gebouw wordt een fietsenkelder gerealiseerd.

UB_P

Installaties, flexibiliteit en duurzaamheid

Het ontwerp voor dit uitdagende project is gemaakt volgens de gedachten van de BREEAM-methodiek. Er wordt niet gecertificeerd doch wel een ambitie van “very good” gerealiseerd.

De basis voor verwarming en koeling van het gebouw is een WKO-installatie in combinatie met een warmtepomp. Elk bouwdeel wordt voorzien van een eigen ventilatie-installatie. Lucht vanuit de kliniek wordt overgestort naar het atrium en draagt bij aan het klimaat in het atrium. In de techniekruimte van de kliniek wordt het MER-knooppunt gerealiseerd. Hiervoor wordt een computerruimte ingericht met een hoge bedrijfszekerheid. Om de uitbreiding van een mogelijke brand te beperken is een waterinstallatie geprojecteerd. Regenwater wordt hergebruikt om toiletten te kunnen spoelen. Op deze wijze wordt het watergebruik beperkt.