Algemeen

Het tweede onderwijsgebouw, zoals Orion ook wel genoemd wordt biedt ruimte aan collegezalen, instructie- en practicumzalen, restaurant en grand café. Het gebouw is gebouwd om de forse groei van het aantal studenten aan de Wageningen Campus te ondervangen.

Orion-low

Het vijfhoekige gebouw is 45 meter hoog en heeft een monolithisch uiterlijk: hoog, strak, en symmetrisch. Mocht er in de toekomst vraag zijn naar meer ruimte, dan is het mogelijk om hier nog eens vijftien meter bovenop te bouwen. Op de begane grond zijn restauratieve voorzieningen met een binnentuin gesitueerd. Op de 1e en 2e verdieping vormt de grote collegezaal (auditorium) het hart van het ontwerp. Hierin schuilt ook het bijzondere van het ontwerp. Het auditorium heeft de vorm van een ruimteschip of een ufo dat als het ware boven de toegangshal hangt. Het auditorium beschikt over 720 plaatsen, maar kan worden opgesplitst in twee tot zes kleine zalen met behulp van uitneembare tussenwanden.

 

Achter het auditorium is een kleinere rechthoekige zaal met 360 zitplaatsen gesitueerd, welke deelbaar is in twee of drie zalen. De collegezalen zijn hierdoor zo flexibel mogelijk te gebruiken. De overige zes verdiepingen zijn voornamelijk voor practicum- en computerzalen.

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

Orion is duurzamer dan aanvankelijk voorzien. Het heeft een GreenCalc-score (een groene meetlat die ontwikkeld is door de Rijksgebouwendienst) van 204. Deze score is haalbaar door vooral efficiënt duurzaam energiegebruik. Door de goede isolatie van het gebouw, zal warmte regelmatig moeten worden afgevoerd en is efficiënt hergebruik mogelijk. Verschillende ventilatiesystemen en vloerverwarming en –koeling zorgen voor de klimatisering van het gebouw. Ook vindt hergebruik plaats van de afgevoerde lucht uit de collegezalen en regenwater dat op de daktuin valt. Daarnaast wordt slim gebruik gemaakt van de oriëntatie van het gebouw ten opzichte van de zon. De zon moet namelijk wel optimaal verlichten, maar niet te veel verwarmen. Ventilatie van te warme ruimtes kost namelijk energie. Evenals het Forum en het Atlas heeft ook Orion warmte-koudeopslag. Dit systeem maakt gebruik van grondwater voor koeling in de zomer en, na herinfiltratie is hetzelfde grondwater bruikbaar voor verwarming in de winter. Boven de grond kan het grondwater verder afgekoeld of opgewarmd worden om het gebouw af te koelen of op te warmen.