Algemeen

De nieuwbouw van het sportcomplex van de Universiteit van Amsterdam (UvA), met als eindgebruiker Universitair Sport Centrum Amsterdam (USC), heeft inmiddels het voormalige sportcentrum aan de Boelelaan 46 vervangen. Het nieuwe USC is onderdeel van het project rond de nieuwbouw en renovatie van het FNWI (Faculteit der Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica).

USC-buiten-low

Het USC is gerealiseerd op het Science Park Amsterdam in de wijk Watergraafsmeer. Binnen dit gebied bevinden zich diverse gebouwen en voorzieningen bestemd voor wonen, onderzoek, onderwijs en kantoorfuncties. Het nieuwe sportcomplex ligt direct naast de Faculteit der Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica. Het sportcomplex biedt ruimte aan diverse sporten en sportfaciliteiten, zoals diverse zaalsporten (volleybal, basketbal, etc.) alsmede fitness, sauna’s, zonnebanken, een klimwand, yoga, boksen, schermen en squash. Ook is er een ruimte ingericht voor fysiotherapie en een gezellig sportcafé met keuken. Op de verdieping (welke) bevinden zich twee grote sporthallen volgens de eisen van de NOC*NSF.

USC-binnen-low

De gebruikers van het sportcomplex zijn hoofdzakelijk studenten die studeren aan de Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. Maar het is ook mogelijk voor niet studenten om zich in te schrijven voor diverse sporten en gebruik te maken van
de faciliteiten. Het USC biedt de mogelijkheid om zalen en sportfaciliteiten te verhuren aan externe gebruikers. Buiten de verhuur van zalen voor sportdoeleinden kunnen de ook zalen gebruikt worden voor tentamens, popconcerten, vlooienmarkten en overige evenementen.

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

Uitgangspunt voor de opzet van de technische installaties was het realiseren van een efficiënte exploitatie. De gebouwinstallaties zijn hiertoe onderhoudsarm uitgevoerd. De som van de investeringen en exploitatiekosten over de levensduur van de gebouw- en installatie-onderdelen is zo laag mogelijk gehouden. In verband met de te verwachten latere aanpassingen van inrichting en uitrustingen van gebruiksruimten, maar ook voor onderhoud, inspectie en bediening, zijn centrale installatieonderdelen blijvend goed bereikbaar en toegankelijk. Uitbreiding en wijziging van installaties zijn mogelijk zonder dat ingrijpende bouwkundige werkzaamheden hiervoor noodzakelijk zijn. Leidingsystemen moeten vanuit de technische ruimten goed bereikbaar zijn.

Toegepaste (duurzame) installaties:

  • WKO met warmtepompen;
  • Volledige koeling in het gehele gebouw;
  • Aanwezigheidsdetectie;
  • Daglichtregeling verlichting;
  • CO2 regeling per ruimte.