TU Eindhoven onderwijsgebouw Atlas header

TU Eindhoven hoofdgebouw Atlas

OMSCHRIJVING VAN DIT PROJECT

Het project Atlas van de TUe betreft de renovatie van het oude ‘hoofdgebouw’ van de TU/e. Het bestaande gebouw is gerenoveerd waarbij ook de functie en indeling voor een deel gewijzigd is. Het gebouw omvat 2 kelderlagen, een laagbouw bestaande uit 2 lagen en een hoogbouw bestaande uit 10 lagen. Naast onderwijsfuncties zijn er in het gebouw (en de gerenoveerde delen) ook horeca, kantoren voor het College van Bestuur, de dienst huisvesting en diverse nevenactiviteiten (collegezalen, vergadercentra, studentenclub etc.) gehuisvest. Het gebouw heeft een oplevercertificaat BREEAM Outstanding ontvangen, is gasloos en voldoet ruimschoots aan de BENG.

Eindhoven
Technische Universiteit Eindhoven
Team V Architectuur
42.000 m2

Het meest duurzame onderwijsgebouw

Het gebouw kenmerkt zich door een grote indelingsflexibiliteit omdat de leeromgeving met een frequentie van vier jaar wijzigt. Gekozen is voor een flexibel ontwerp door middel van een indelingsonafhankelijke infrastructuur waarop de ruimten kunnen worden aangesloten. Er is een optimale indelingsbehoefte gemaakt waar de installaties in de ruimtes op worden aangesloten en zo achteraf geregeld kunnen worden. Wat betreft capaciteiten zijn de installaties uitgelegd op een maximale personen aanwezigheid qua ventilatie en data/wcd’s. Ook het nu en later integreren van laboratoria/ onderzoeksruimten is voorbereid in de infrastructuur.

Het gebouw is integraal ontworpen in een BIM-model en voldoet aan BREEAM Outstanding. Daarmee is het het eerste onderwijsgebouw dat hier in Nederland aan voldoet.

Foto’s / beelden: Team V Architectuur – Jannes Linders / Egbert de Boer, Glenn Mostert Fotografie, Valstar Simonis – Ronald Gout

Onze opdracht

Valstar Simonis is verantwoordelijk voor het installatietechnisch ontwerp van Atlas. De ventilatie wordt op basis van CO2 aanwezigheid geregeld en is daardoor zelfregelend. Klimaatplafonds regelen de temperatuur kantooromgevingen en overleg/concentratieruimten  Deze klimaatplafonds zijn zodanig ontworpen dat hergebruik bij later indelingswijzigingen eenvoudig mogelijk is.

De verlichting is uitgevoerd als Smart Energysaving Lighting (SEL). Dit betekent dat alle armaturen LED zijn en worden gevoed vanuit de ICT (Power over Ethernet). Elk armatuur heeft zijn eigen IP-adres en is softwarematig gekoppeld aan een ruimte. Door een doordachte indeling van de verlichting kan bij wijzigingen in de ruimten volstaan worden met een softwarematige ingreep. Schakeling gebeurt op basis van aanwezigheid en individuele instelling via een app.

Flexibel en duurzaam

Op deze wijze kan men willekeurig in het gebouw kiezen voor onderwijsruimten, vergaderruimten, kantoren etc. met een minimale ingreep in de installatieopzet. Door slim te ontwerpen draagt de gekozen ontwerpfilosofie ook bij aan de duurzaamheidsambitie van de TUe.

Het gebouw, dat integraal is ontworpen in een BIM-model, voldoet aan BREEAM Outstanding en is daarmee het eerste onderwijsgebouw dat hier in Nederland aan voldoet. Na de verbouwing van het gebouw is de CO2 uitstoot met 80% gereduceerd. Hiermee is dit tevens een BENG-gebouw. Na het ontwerp in BIM is dit ontwerp/BIM model in de uitvoering overgenomen door de uitvoerende partijen. In de uitvoering heeft Valstar Simonis de kwaliteitscontrole gedaan.

HET PROJECT IN BEELD