Algemeen

Het project Atlas van de TUe betreft de renovatie van het oude ‘hoofdgebouw’ van de TU/e. Het bestaande gebouw is gerenoveerd waarbij ook de functie en indeling voor een deel gewijzigd is. Het gebouw omvat 2 kelderlagen, een laagbouw bestaande uit 2 lagen en een hoogbouw bestaande uit 10 lagen. Naast onderwijsfuncties zijn er in het gebouw (en de gerenoveerde delen) ook horeca, kantoren voor het College van Bestuur, de dienst huisvesting en diverse nevenactiviteiten (collegezalen, vergadercentra, studentenclub etc.) gehuisvest. Het gebouw heeft een oplevercertificaat BREEAM Outstanding ontvangen, is gasloos en voldoet ruimschoots aan de BENG.

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

Het gebouw wordt gekenmerkt door een grote indelingsflexibiliteit omdat de leeromgeving met een frequentie van vier jaar wijzigt. Gekozen is voor een flexibel ontwerp door middel van een indelingsonafhankelijke infrastructuur waarop de ruimten kunnen worden aangesloten. Qua naregelbaarheid is een optimale indelingsbehoefte gemaakt waar de installaties in de ruimten op worden aangesloten. Wat betreft capaciteiten zijn de installaties uitgelegd op een maximale personen aanwezigheid qua ventilatie en data/wcd’s. Ook het nu en later integreren van laboratoria/ onderzoeksruimten is voorbereid in de infrastructuur. De ventilatie wordt geregeld op basis van aanwezigheid door middel van regeling op CO2 waardoor het inregelen van de ventilatie-installaties niet meer noodzakelijk is (zelfregelend).

De temperatuur in kantooromgevingen en overleg/concentratieruimten wordt geregeld met behulp van klimaatplafonds. De klimaatplafonds zijn zodanig ontworpen dat hergebruik bij later indelingswijzigingen eenvoudig mogelijk is.

De verlichting is uitgevoerd als Smart Energysaving Lighting (SEL). Dit betekent dat alle armaturen in LED zijn uitgevoerd en worden gevoed vanuit de ICT (Power over Ethernet). Elk armatuur heeft zijn eigen IP-adres en is softwarematig gekoppeld aan een ruimte. Door een doordachte indeling van de verlichting kan bij wijzigingen in de ruimten volstaan worden met een softwarematige ingreep. Schakeling gebeurt op basis van aanwezigheid en individuele instelling via een app.

Op deze wijze kan willekeurig in het gebouw worden gekozen of er onderwijsruimten, vergaderruimten, kantoren etc. worden gerealiseerd met een minimale ingreep in de installatieopzet. Door slim te ontwerpen draagt de gekozen ontwerpfilosofie ook bij aan de duurzaamheidsambitie van de TUe.

Het gebouw, dat integraal is ontworpen in een BIM-model, voldoet aan BREEAM Outstanding en is daarmee het eerste onderwijsgebouw dat hier in Nederland aan voldoet. Na de verbouwing van het gebouw is de CO2 uitstoot met 80% gereduceerd. Hiermee is dit tevens een BENG-gebouw.
Na het ontwerp in BIM is dit ontwerp/BIM model in de uitvoering overgenomen door de uitvoerende partijen. In de uitvoering heeft Valstar Simonis de kwaliteitscontrole gedaan.