Algemeen

Theater “De Spiegel” biedt ruimte aan een compacte theaterzaal met 850 plaatsen. Door het plafond zes meter omhoog te brengen en de toneelopening te vergroten van 14 x 8 naar 18 x 14 meter wordt extra ruimte toegevoegd aan het akoestisch volume, waardoor de zaal geschikt wordt voor concerten en opera’s met natuurlijk volume. Het aantal plaatsen wordt hierdoor uitgebreid tot 1.000.

Theater-Spiegel-zaal-low

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

In het basisontwerp is al zeer bewust duurzaam ontworpen. Zo zijn alle luchtbehandelingsinstallaties voorzien van warmteterugwinning met een rendement >70%. De verlichting wordt waar mogelijk uitgeschakeld bij voldoende daglicht aanbod of afwezigheid van personen.

Theater-Spiegel-trap-low

De koel- en verwarmingsinstallaties zijn ontworpen om te werken op temperatuurniveaus die geschikt zijn voor alternatieve energie bronnen, zoals bodemopslagsystemen. De mogelijkheid van bodemopslag is voor dit project uitvoerig onderzocht. De grond rond het project is zwaar vervuild en er zal in het gebied gedurende de komende decennia grondwatersanering plaatsvinden. Zowel separaat als in combinatie met het grondwatersaneringssysteem bleek bodemopslag van energie voor dit project (nog) niet economisch haalbaar.