Algemeen

Nieuwegein heeft een groot theatercomplex “De Kom” gekregen. Het complex bestaat uit twee zalen: een grote zaal (650 stoelen inclusief balkon) en een kleine zaal (vlakke vloer) met balkon met 200 stoelen. Verschillende bouwlagen zijn voorzien van een foyers. Op het theater ligt het kunstencentrum. Hier zijn de muziek-, dans-, en theateropleidingen van De Kom ondergebracht. Er is in het gebouw ook nog ruimte voor commerciële dienstverlening. De grote zaal is voorzien van een toneeltoren.

De centrale hal bestaat uit het entreegebied en de algemene ruimte. Het entreegebied is een semi-publieke ruimte die een vloeiende overgang heeft met het Stadsplein. Vanuit de centrale hal is het kunstencentrum via liften en trappen te bereiken. Op de Begane Grond bevindt zich de artiestenfoyer, horecavoorziening en ateliers.

De horecavoorziening bestaat uit een spoelkeuken en theatercafé. Het creativiteitscentrum bestaat uit ateliers voor beeldende kunst en is gepositioneerd op de begane grond.

De-Kom-binnen-low

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

De uitdagingen voor dit project lagen in het complexe programma (combinatie van functies), de beperkte beschikbare “footprint” en het krappe budget. Binnen de gestelde randvoorwaarden is met alle partijen een kwalitatief hoogwaardig ontwerp tot stand gekomen. Door een intensieve samenwerking in de ontwerpfase en een positieve houding van alle ontwerpers (men moet bereid zijn over de eigen grenzen heen te kijken) is binnen de budgettaire randvoorwaarden een goed geïntegreerd, duurzaam en energiezuinig ontwerp tot stand gekomen.

Enkele specifieke zaken zijn:

  • Theaterzalen liggen op een hoger niveau; voor transport is een inpandige ruimte met vrachtwagenlift voorzien;
  • De gevel is transparant uitgevoerd en voorzien van bijzondere LED-verlichting om de ruimtebeleving van de foyers te optimaliseren. Er zijn geen verlaagde plafonds toegepast. Dit betekent dat de installaties (ook de sprinkler) ingestort worden, hetgeen in de ontwerpfase een gedetailleerde, nauwkeurige afstemming van alle ontwerpende partijen vraagt;
  • Transparante glazen liften in de foyer;
  • Toepassing sprinklerinstallatie, waardoor een ruimtelijk ontwerp mogelijk is.

Voor een goed theaterontwerp vinden wij het van groot belang om, in samenspraak met de architect, een goed lichtplan tot stand te brengen.

De-Kom-zaal-low

De uitwerking van de transparante gevel is een voorbeeld van goede en intensieve samenwerking tussen alle disciplines. De esthetische wensen van de architect hebben in samenhang met de bouwfysische eigenschappen (koudeval, isolatiewaarde, beperken koellast), akoestische randvoorwaarden en integratie van de LED-verlichting geleid tot het huidige ontwerp.

Ook in de theaterzalen is voor de algemene verlichting LED-verlichting toegepast. In de foyers is een combinatie van LED-verlichting en een “lichtwand” (de achterwand) toegepast. Door vroegtijdig een marktverkenning uit te voeren, kon een en ander zowel lichttechnisch als budgettair goed worden opgelost.

Het ruimtebeslag voor de techniek is geminimaliseerd door situering van de centrale technische ruimten redelijk centraal in het gebouw (rond de toneeltoren) te situeren.

Voor de productie van warmte en koude is het gebouw aangesloten op de in het terrein aanwezige warmte- en koude-opslaginstallatie.