Algemeen

Een internationale leer en leefomgeving voor leerlingen van verschillende leeftijdscategorieën, 0 t/m 18 jaar. Leslokalen, laboratoriumlokalen, docentenkamers, kantoren, maar ook loungeruimten, kantine, muziek- en dramaruimten, theater en sportzaal, het is allemaal gesitueerd rondom de centrale entree (glasshouse). Daarnaast is in het gebouw een kinderopvang gerealiseerd. Deze ruimte wordt verhuurd aan derden.

THIS-buiten-low

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

Een belangrijk ontwerpuitgangspunt voor de technische installaties was de realisatie van duurzame energiemaatregelen. Dit heeft geleid tot onder meer de inpassing van of rekening houden met de volgende maatregelen:

  • De betonmassa wordt gekoeld (betonkernactivering) middels hybride koeltorens. Op deze wijze wordt voldoende koelvermogen gegenereerd om de lokalen en overige ruimten in de zomer op een acceptabel temperatuurniveau te houden, zonder dat hierbij gebruik gemaakt wordt van elektrisch gedreven koelmachines;
  • Hoogrendement ketels met een Laag temperatuur verwarmingssysteem;
  • Adiabatische koeling van de ventilatielucht;
  • De windwall ten behoeve van elektriciteitsopwekking;
  • Toepassen van PV-cellen voor elektriciteitsopwekking;
  • Zonnepanelen ter ondersteuning van de warmtapwaterbereiding.

Voor educatieve doeleinden wordt nabij de entree middels een aantal displays zichtbaar gemaakt, welk vermogen op een bepaald moment in eigen beheer wordt opgewekt. In het kader van deze duurzame energiemaatregelen is tevens een zogenaamde daglichtregeling toegepast, waarbij de verlichtingsarmaturen aan de gevel afhankelijk van de hoeveelheid daglicht worden teruggedimd.

THIS-binnen-low

Dit is gecombineerd met het toepassen van een geavanceerd lichtschakelsysteem waarmee zeer flexibel softwarematig wijzigingen in de sturing van de verlichting mogelijk worden. De verwarming van het Atrium vindt plaats door gebruik te maken van de retourlucht uit de naast gelegen vleugels. De warmte-inhoud van deze retourlucht kan een belangrijk deel van de warmtevraag dekken. Restwarmte wordt ter plaatse van de luchtbehandelingskast teruggewonnen en gebruikt om koude buitenlucht op te warmen. Alle verblijfsruimten worden op deze wijze op een adequate en energiezuinige manier geventileerd, verwarmd en gekoeld.