Algemeen

Het gebouw biedt ruimte aan de vmbo-opleidingen Horeca en de mbo-opleidingen Mode & Uiterlijke verzorging, Sport & bewegen, Artiestenopleiding (dans, theater, muziek, art & design), Secretarieel en het Johan Cruyff College.

ROC-Amsterdam-kappers-low

Het ROC is een zogenaamd “Community College”. Dit is een onderwijsinstelling die een drempelloze verbinding heeft met haar omgeving. Concreet betekent dit dat de voorzieningen van de onderwijsinstelling en de met haar samenwerkende partners mede zijn afgestemd op de behoeften van de buurt/omgeving: niet alleen de ingeschreven onderwijsdeelnemers, maar ook de buurtbewoners kunnen zonder belemmering gebruik maken van de voorzieningen. De school is niet een afgesloten gebouw met een vast onderwijsaanbod, dat min of meer toevallig ergens een plek heeft gekregen, maar is een onderdeel van een multifunctioneel complex dat een integraal onderdeel van de samenleving ter plaatse vormt en mee verandert met die samenleving. Er is een nauwe en bewuste relatie tussen het onderwijsaanbod en de overige voorzieningen, waardoor leren in de meest brede zin van het woord wordt bevorderd. Doordat het gebouw langdurig open is en bruist van de activiteiten op alle momenten van de dag, wordt bovendien de sociale veiligheid van de buurt bevorderd.

ROC-Amsterdam-winkels-low

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

Het ontwerp van de installaties en de keuze van producten zijn zo uniform mogelijk opgezet, vanuit oogpunt van; Beheer en onderhoud, Exploitatie, Inkoopvoordeel, Stand der techniek, Latere uitbreiding en/of wijziging, Voorkomen van verschillen in uitvoering in de verschillende bouwdelen. De installatieconcepten en de daarmee samenhangende leidingen- en kanalenbeloop zijn zodanig gekozen, dat in ruime mate tegemoet gekomen wordt aan de flexibiliteit en multifunctionaliteit van het gebouw.

Bij het ontwerpen van de installaties is rekening gehouden met de duurzaamheid van de installaties en er op toegezien dat een doelmatig en economisch onderhoud kan worden uitgevoerd. De technische ruimten en schachten zijn zodanig geprojecteerd en ingericht dat technische installaties bereikbaar zijn voor het uitvoeren van onderhoud en inspectie. Tevens is voldoende ruimte aanwezig voor bediening en onderhoud, waarbij installatiedelen eenvoudig vervangen kunnen worden. Bij de keuze van installatieonderdelen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van in de markt aanwezige standaard producten.