Algemeen

Voor de Rivas Zorggroep is een drietal zorginstellingen nieuw gebouwd en gedeeltelijk gerenoveerd.

Voor de locatie Lingesteyn in Leerdam betreft het project de vervangende nieuwbouw in de vorm van    2.000 m2 cascoruimten bestemd voor zorggerelateerde instellingen, met daarboven een woongebouw met twaalf tweekamerappartementen, een woongebouw met acht woongroepen voor acht cliënten en een woongebouw met tweeëndertig tweekamerappartementen en de renovatie van het bestaande verpleeghuis.

Voor de locatie Waerthove in Sliedrecht betreft het project de vervangende nieuwbouw in de vorm van een woongebouw met twaalf woongroepen voor acht cliënten en een woongebouw met zevenenvijftig tweekamerappartementen, de verplaatsing van de grootkeuken en de vervanging van de communicatie- en beveiligingsinstallaties in te handhaven gebouwdelen.

Voor de locatie Schutse in Gorinchem betreft het project de vervangende nieuwbouw in de vorm van een woongebouw met negenenvijftig tweekamerappartementen, een recreatiezaal en dagverzorging.

Rivas-low

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

De installatie-opzet voor de drie locaties is vrijwel identiek. Voor de warmte- en koude-opwekking is gekozen voor centrale installaties in combinatie met een energie-opslagsysteem.

De verwarmingsinstallaties zijn uitgelegd als een systeem voor laag temperatuurverwarming en de koelinstallaties voor hoog temperatuurkoeling. Alle verblijfs- en sanitaire ruimten zijn voorzien van vloerverwarming en -koeling inclusief een individuele regeling per ruimte. De grootste voordelen hiervan zijn dat er meer leefruimte in de woon-/slaapkamers aanwezig is voor de bewoner, het een hoger comfortniveau heeft en het eenvoudiger schoon te maken is (ramen en geen radiator). De temperatuur is instelbaar via een thermostaat in de ruimte of via het gebouwbeheersysteem.

Voor de ventilatie is gekozen voor een gebalanceerd systeem met centraal opgestelde luchtbehandelingskasten met een hoog rendement warmteterugwinning en een gecombineerde batterij voor verwarming en koeling. In de woongebouwen met de woongroepen wordt luchthoeveelheid geregeld op basis van een klokprogramma en de tweekamerappartementen zijn elk voorzien van twee (toevoer en afvoer) variabele volumeregelaars met 30 - 100% regeling in de keuken.

Voor het beheer op afstand zijn alle klimaatinstallaties inclusief de woon-/slaapkamers aangesloten op een gebouwbeheersysteem.

Voor de verpleegkundige oproepinstallatie is gekozen voor het alleen plaatsen van een servicepost, inclusief een ontvanger voor het aansluiten van diverse soorten van oproepcontacten. Deze oproepcontacten worden draadloos gekoppeld. Dit kan bijvoorbeeld een nooddrukker bij het bed zijn, een halskoord met een nooddrukker of een zitkussen. Ook is de installatie afgestemd op zorgregistratie (invoeren van behandelgegevens zoals temperatuur, verrichte medische handelingen, verleende zorg, toegediende medicijnen, etc). Via de servicepost in woon-/slaapkamers kan ook de buitenzonwering worden bediend.