Algemeen

Na het afronden van de nieuwbouw zijn wij gestart met het renoveren van het naastgelegen gebouw UC18 (Utrecht, Croeselaan 18). Voorafgaand aan de renovatie hebben wij deelgenomen aan diverse haalbaarheidsonderzoeken inzake vervangende nieuwbouw, danwel renovatie. Onderdeel van onze werkzaamheden is het implementeren van ‘Het Nieuwe Werken’ in het bestaande kantoor.

Rabobank werkt volgens het concept van het ‘Nieuwe Werken”. Het noodzakelijk groot onderhoud aan het ‘spiegelgebouw’ wordt gecombineerd met het inrichten van het negen verdiepingen tellende pand voor het ‘Nieuwe Werken’. De gangen met afzonderlijke kantoorkamers maken plaats voor kantoorfaciliteiten variërend van concentratieplekken tot ontmoetingsplekken en van ruimtes voor vergaderingen tot ruimtes voor presentaties, workshops en ontwikkeling.

Rabo_UC18_P

Meer werkplekken

Na de revitalisering biedt het kantoor, dat ca. 29.500 m2 beslaat, ruimte voor twintig procent meer medewerkers. Medewerkers, die nu nog elders in de stad gehuisvest zijn, zullen straks ook gebruikmaken van de panden aan de Croeselaan. Deze centralisatie van huisvesting betekent een besparing op (huur)kosten voor andere locaties. Daarnaast bevordert het de samenwerking en efficiency

Nieuwe beglazing

De kenmerkende spiegelbeglazing van het kantoorpand zal door BAM in zijn geheel worden vervangen, zonder dat het huidige karakter van het gebouw verloren gaat. Het glas wordt vervangen door glas van gelijke kleur, waardoor het aanzicht van buitenaf niet verandert. De gebruikers van het pand zullen echter ervaren dat de inval van zon- en daglicht anders is en dat het nieuwe glas zorgt voor meer comfort en een aangenamer klimaat.

Rabo_UC18_P2