Algemeen

Bij dit omvangrijke transformatieproject is steeds gezocht naar efficiënte en duurzame oplossingen. Zo zijn de bestaande installaties zoveel mogelijk hergebruikt. Voor de bestaande luchtbehandelingskasten betekende dit  het aanzienlijk verlagen van de capaciteit. De appartementen zijn op het centrale ventilatiesysteem aangesloten  met volumestroomregelaars in zowel de toevoerlucht als de afzuiglucht. Hierdoor kan de ventilatie per appartement individueel geregeld worden. Voor de afbouw is gekozen om zoveel mogelijk met droge bouwsystemen te werken. Dit geldt ook voor het aanbrengen van de vloerverwarming in een opbouwsysteem op de bestaande vloeren. Dit vloersysteem wordt in de zomer tevens voor een stukje koeling gebruikt. Dit is mogelijk omdat de centrale installatie (onder andere bestaande uit een warmtepomp met omgevingslucht als bron van restwarmte en PV-cellen voor de opwekking van elektriciteit) ook koude kan leveren.

Om in het voortraject alle eventuele knelpunten zo goed mogelijk te verkennen, is het een kenmerkend deel van het gebouw samen met architect en constructeur in BIM uitgewerkt. Met name rond de schachten en op de onderste lagen (kelderboxen en stallingsgarage) heeft dit tot een beter inzicht en goede oplossingen geleid.

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

Bij dit omvangrijke transformatieproject is steeds gezocht naar efficiënte en duurzame oplossingen. Zo zijn de bestaande installaties zoveel mogelijk hergebruikt. Voor de bestaande luchtbehandelingskasten betekende dit  het aanzienlijk verlagen van de capaciteit. De appartementen zijn op het centrale ventilatiesysteem aangesloten  met volumestroomregelaars in zowel de toevoerlucht als de afzuiglucht. Hierdoor kan de ventilatie per appartement individueel geregeld worden. Voor de afbouw is gekozen om zoveel mogelijk met droge bouwsystemen te werken. Dit geldt ook voor het aanbrengen van de vloerverwarming in een opbouwsysteem op de bestaande vloeren. Dit vloersysteem wordt in de zomer tevens voor een stukje koeling gebruikt. Dit is mogelijk omdat de centrale installatie (onder andere bestaande uit een warmtepomp met omgevingslucht als bron van restwarmte en PV-cellen voor de opwekking van elektriciteit) ook koude kan leveren.
Om in het voortraject alle eventuele knelpunten zo goed mogelijk te verkennen, is het een kenmerkend deel van het gebouw samen met architect en constructeur in BIM uitgewerkt. Met name rond de schachten en op de onderste lagen (kelderboxen en stallingsgarage) heeft dit tot een beter inzicht en goede oplossingen geleid.