Algemeen

Duurzaamheid als spil voor het totale gebouwontwerp. Dit was het uitgangspunt voor de renovatie en nieuwbouw van het Provinciekantoor “Houtplein” van de Provincie Noord Holland. Het resultaat is een fijn samenspel tussen techniek en bouwkunde, met spectaculaire energiebesparingen als kers op de taart. Daarnaast is het gebouw een voorbeeld voor “Het Nieuwe Werken”, met fraaie ensembles voor elke manier van werken en communiceren in een duurzame omgeving.

Provinciehuis-Noord-Holland-low

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

De klimaatinstallaties zijn uitgevoerd met als basis een energieopslag in de bodem, gecombineerd met warmtepompen. De warmtepomp is nauwkeurig in capaciteitsstappen te regelen waarmee het rendement (COP) ook in deellast gedurende het gehele seizoen optimaal blijft. Dit wordt mede gerealiseerd door een zeer lage watertemperatuur voor de verwarmingsinstallatie in de winter. De temperatuur van het verwarmingswater kan zo laag zijn vanwege de extreem goede isolatie van de buitenschil, waarbij alle ramen in de gevels zijn uitgevoerd in drie-dubbel glas en in de gevels dikke isolatiepakketten zijn opgenomen. Daarnaast is de warmteverdeling in het gebouw zeer efficiënt en comfortabel; klimaatplafonds in combinatie met vloerverwarming. Om het gebouw in de zomer te klimatiseren worden dezelfde klimaatplafonds en vloeren ingezet. Ook hier geldt dat zeer efficiënt en comfortabel wordt geklimatiseerd met koud water dat in de winter in de bodem is opgeslagen. De koude uit de bodem wordt direct ingezet, zonder hierbij elektrische koelapparaten te gebruiken.
De ventilatie-installatie is volledig per zone op CO2 gestuurd. Dit wil zeggen dat de hoeveelheid ventilatielucht zich continue afstemt op de aanwezige hoeveelheid gebruikers. Bij een lage bezetting is hiermee ook het energiegebruik aanzienlijk lager.

Provinciehuis-Noord-Holland-verdieping-low

Waterbeheer
Naast het feit dat de energieverdeling volledig door middel van water plaatsvindt, speelt water in het gebouw ook op andere vlakken een belangrijke rol. Alle sanitaire voorzieningen zijn ontworpen om het watergebruik zo minimaal mogelijk te houden en op het dak van het gebouw wordt regenwater opgeslagen voor een ‘grijswatercircuit’. Door middel van dit watercircuit wordt ook de groenvoorziening van het gebouw van water voorzien.

Provinciehuis-Noord-Holland-kantoor-low

Elektrotechnisch
Ook de elektrotechnische installatie is ontwikkeld vanuit een bijzonder energie-efficient concept. Allereerst worden de installaties pas geactiveerd op het moment dat de gebruikers hun werkplek gaan gebruiken. Ook hierbij zorgt een fijnmazig netwerk van infraroodsensoren dat alleen de specifiek gebruikte zone wordt vrijgegeven. De basisverlichting wordt hiermee geactiveerd en die is volledig uitgevoerd met efficiënte LED verlichtingsarmaturen. Daarnaast is de verlichting van de werkplekken gescheiden van de basisverlichting, zodat zeer nauwkeurig kan worden afgestemd op de werkelijke behoefte. Als er voldoende daglicht aanwezig is, worden de armaturen automatisch teruggeregeld, waardoor voorkomen wordt dat de verlichting is ingeschakeld bij een voldoende daglichtniveau.