Algemeen

De bestaande parkeergarage is door middel van een tunnel gekoppeld aan ziekenhuis Medisch Spectrum Twente. De in- en uitrit van de garage is gewijzigd. Er zijn zes rolbanen, twee roltrappen en twee liften aangebracht.

Het rolpad met een lengte van 205 meter ligt onder het nieuw ingerichte Koningsplein. De afgelopen jaren is hard gewerkt om de Van Heekparkeergarage te verbinden met het Medisch Spectrum Twente. Daartoe is onder andere een nieuwe zuidelijke inrit aan de parkeergarage toegevoegd en is de westelijke inrit verlaagd. De glazen verbindingstunnel vormt het sluitstuk van de werkzaamheden.

Luchthaven Schiphol heeft in totaal meer meters rolpad, maar het pad in Enschede is het langste aaneengesloten rolpad van het land.

Parkeergarage-Heek_P

Installaties, flexibiliteit en duurzaamheid

De luchtbehandelingsinstallatie is zodanig opgezet dat er geen verontreinigde lucht vanuit de parkeergarage het Medisch Spectrum Twente kan binnendringen. De luchtbehandeling is voorzien van warmteterugwinning, de benodigde warmte wordt geleverd middels een aansluiting op het duurzame energiesysteem van het Medisch Spectrum Twente (o.a. WKO installatie).

Er is een geïntegreerd duurzaam verlichtingssysteem aangebracht voorzien van RGB waarbinnen een breed scala aan scenes geprogrammeerd is.

Op basis van een DO+ is dit werk aanbesteed waarbij de aannemer in bouwteam het bestek en werktekeningen onder supervisie van het ontwerpteam heeft uitgewerkt. Tijdens de uitvoering heeft Valstar Simonis de voortgang van het werk en de kwaliteit getoetst op basis van de uitgangspunten van het ontwerp en tijdens het opleveringsproces de commissioningswerkzaamheden getoetst.