Algemeen

Het project voor de NHL betrof de renovatie (21.500 m2) van het door Abe Bonnema in 1984 ontworpen gebouw met de toevoeging van een nieuwbouwdeel (20.500 m2) van dezelfde omvang. Het oude gebouw heeft een extreme make-over ondergaan en daaromheen is een architectonisch hoogstandje in de vorm van een ‘glazen ring’ van twee verdiepingen gebouwd.

NHL-binnen-low?

Het ontwerp voor de nieuwbouw staat in het teken van het onderwijs van de toekomst. De nadruk ligt meer op de student (individueel onderwijs) en minder op de ouderwetse vorm van het klassikale onderwijs. Er is meer ruimte voor overleg en voor zelfstandig en projectmatig werken. Flexibiliteit speelt de hoofdrol bij dit nieuwe gebouw.

De NHL heeft verschillende faculteiten: zorg & welzijn, techniek, economie & management en lerarenopleiding. Elke faculteit is gegroepeerd rond een open en deels gesloten groen gebied en vormt een route door zowel het oude als het nieuwe gebouw. Het verhogen van de ring liet toe dat de omgeving één is geworden met het complex zodat het bestaande gebouw zichtbaar is gebleven vanuit verschillende oogpunten.

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

Het duurzame ontwerp kon slechts worden gerealiseerd door het integraal uitwerken van het gebouwontwerp, waarbij architect, constructeur, bouwfysicus en Valstar Simonis nauw samenwerkten, met elkaar en met de opdrachtgever. Vanuit de kant van de NHL werd eigen expertise toegevoegd, gedragen door docenten en studenten van de in de NHL opgenomen voormalige HTS. Door middel van debietregeling op de ventilatie, door middel van CO2 meting in combinatie met vloerverwarming, is een klimaatsysteem ontstaan dat ruim beter presteert dan de eisen vanuit het Bouwbesluit.

NHL-low

Als duurzame elementen zijn de volgende bijzonderheden opgenomen:

  • Debietregeling ventilatie op basis CO2-regeling;
  • Vloerverwarming en vloerkoeling;
  • Warmtepompen in combinatie met WKO en vier seizoenen regeling;
  • Energiezuinige verlichtingssystemen met aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling;
  • Lage temperatuurverwarming en hoge temperatuur koeling;
  • Toepassen van zonne-energie met PV-panelen tot 250 KW is voorbereid.