Algemeen

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum heeft de huisvesting op de locatie Amsterdam/Schinkel en Flevoland/Marknesse geherstructureerd en opgewaardeerd naar een meer hedendaags kwaliteitsniveau.

De locatie Amsterdam bestond uit meerdere gebouwen, waarvan het merendeel gerenoveerd en gemoderniseerd is. Een aantal van de gebouwen is gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De gebouwen omvatten een kantoorgedeelte en een faciliteitengedeelte (onderzoeksruimten, test- en simulatiehallen, werkplaatsen e.d.), waarbij plaats voor 450 medewerkers gerealiseerd is. Het faciliteitengedeelte behelsde voornamelijk simulatievoorzieningen. Hiervoor zijn twee nieuwbouw simulatiehallen gerealiseerd.

Voor de locatie Marknesse zijn de bestaande panden samengevoegd tot één centraal gelegen nieuwbouw pand. Deze nieuwbouw (18.000 m2) bestaat voor een groot deel uit R&D faciliteiten met daarnaast een aantal kantooromgevingen en centrale voorzieningen, zoals een restaurant, vergaderruimten en een receptie.

NLR-buiten-low

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

Het ontwerp van de installaties is flexibel en uniform opgezet. Door deze flexibiliteit konden tijdens het gebruik de gebruikers ook eenvoudig mutaties aan de gebruikersinstallaties doorvoeren.
Daarnaast zijn de installaties redundant en robuust uitgevoerd. Voornamelijk het datanetwerk is robuust uitgevoerd, waarbij meerdere serverruimten en redundante leidingwegen zorgen voor een hoge bedrijfszekerheid. Ook is een zogeheten ‘rood netwerk’ aangelegd t.b.v. bedrijfsvertrouwelijke datastromen. Dit netwerk is compleet losgekoppeld van het reguliere netwerk.

Bij het ontwerpen van de installaties is rekening gehouden met diverse duurzame maatregelen. De WKO installatie met warmte- en koudeopslag in de bodem voorziet in de primaire warmte- en koudebehoefte van het gebouw.
De ventilatielucht wordt geregeld middels CO2 detectie, waarbij aan de ene kant een optimaal klimaat en aan de andere een optimaal energieverbruik wordt verzorgd.
Het verlichtingsniveau is optimaal geregeld door zowel daglicht- als afwezigheidsregeling. De centrale technische voorzieningen zijn in de kelder geplaatst en de ventilatie aanzuig- en afblaaskanalen zijn daarbij onzichtbaar verwerkt in bouwkundige zitelementen.

BIM
Het ontwerp is volgens een BIM (Building Information Modeling) methode integraal ontworpen. Daarbij zijn zowel de bouwkunde, constructies als installaties ontworpen in hetzelfde softwarepakket (Revit). Daardoor zijn de verschillende disciplines bijzonder nauwkeurig op elkaar afgestemd, waarbij tijdens het ontwerp al grote kwetsbaarheden uit het ontwerp zijn gehaald, die anders pas tijdens de uitvoering aan het licht waren gekomen.
Dankzij deze ontwerpwijze is het complete gebouw nog voor uitvoering al virtueel te bezichtigen met behulp van de 3D softwarepakketten en kan de gebruiker zijn gebouw al ervaren voordat het daadwerkelijk gebouwd gaat worden.

NLR-BIM-low